Gymnázium Teplice
Hlavní menu
Úvod
Přijímačky nanečisto
RNDr. Zdeněk BERGMAN
20.01.2017 18:58:48
Přijímačky nanečisto

V sobotu 21. ledna 2017 proběhnou na GT cvičné zkoušky pro žáky ZŠ. Ty slouží jako příprava na ostré přijímací testy na střední školy. Přihlásit se je možné na webu Scio.

Cambridge English Language Assesment
RNDr. Zdeněk BERGMAN
19.01.2017 16:01:19
Cambridge English Language Assesment

Přihlášky s platbou na jarní termín podávejte do pátku 27. ledna 2017 v JŠ Linqua Centrum. Zde přinášíme další termíny testů a pretestů a ceny jednotlivých druhů zkoušek:

Školní kolo ZO - změna!
RNDr. Zdeněk BERGMAN
18.01.2017 10:44:59
Školní kolo ZO - změna!

V pátek 20. ledna 2017 se uskuteční školní kolo zeměpisné olympiády, kategorie D (velké gymnázium). Proběhne v učebně č. 12 (budova A). Změna je v čase: Test proběhne již od 12:45! Z 6. vyučovací hodiny budou účastníci omluveni.

Termíny písemných maturitních zkoušek 2017
RNDr. Zdeněk BERGMAN
17.01.2017 12:58:09
Termíny písemných maturitních zkoušek 2017

MŠMT zveřejnilo tzv. jednotné zkušební schéma, dle kterého se budou konat písemky a testy společné části, podívejte se zde. Písemky profilové části se budou konat dle harmonogramu níže. Všechny termíny jsou již zaznamenány v Plánu akcí naší školy a zveřejněny na nástěnce u sborovny.

Filmový klub KCRJ: Ma Ma
RNDr. Zdeněk BERGMAN
16.01.2017 16:41:34
Filmový klub KCRJ: Ma Ma

V pátek 20. ledna 2017 se od 14:30 uskuteční v učebně číslo 22 další představení filmového klubu Kulturního centra románských jazyků, při kterém se můžete těšit na španělské drama Ma Ma v hlavní roli s Penelopé Cruz. Film bude promítán v originálním znění s českými titulky. Jiří Kašpar

Anketa pro žáky
RNDr. Zdeněk BERGMAN
16.01.2017 12:17:27
Anketa pro žáky

Vážení žáci, chceme, aby se vám ve škole líbilo a hlavně aby škola dobře plnila svůj účel - připravovala vás na život. Rádi bychom znali váš názor na školu, kterou navštěvujete. Vaše odpovědi pro nás budou vodítkem, jak dále postupovat. Prosím tedy o vyplnění dotazníku, na který najdete odkaz v informačním systému Bakaláři - ná úvodní nástěnce. Na yvplnění máte čas do 20. ledna. Z. Bergman

Cvičné přijímací zkoušky
RNDr. Zdeněk BERGMAN
16.01.2017 11:25:24
Cvičné přijímací zkoušky

Ve čtvrtek 2. února 2016 od 14 hodin proběhnou na Gymnáziu Teplice cvičné přijímací zkoušky pro uchazeče z 9. tříd. Testy dodá Centrum pro zjišťování výsledků vzdělávání (CZVV), které je ministerstvem školství pověřeno jejich přípravou. Zájemci si testy (M a Čj) vyplní a odnésou domů s tím, že výsledky budou zveřejněny 9. února. Pak si budou moci zkontrolovat správnost svých odpovědí. Přihásit se lze zde.

Frankofonie 2017
RNDr. Zdeněk BERGMAN
16.01.2017 09:13:42
Frankofonie 2017

Soutěž Frankofonie 2017 je pořádána pro žáky učící se francouzský jazyk v základních a středních školách v České republice s cílem podpořit jejich znalosti o historii, geografii, kultuře a umění frankofonních zemí a jejich vzájemných vazbách.

Termíny maturitních zkoušek 2017
RNDr. Zdeněk BERGMAN
13.01.2017 08:41:03
Termíny maturitních zkoušek 2017

Připomínáme, že termíny maturitních zkoušek společné části pro rok 2017 najdete zde. Další podrobnosti jsou pak v informačním systému Bakaláři - modul Plán akcí.

Tříkrálová sbírka
RNDr. Zdeněk BERGMAN
12.01.2017 09:07:15
Tříkrálová sbírka

Dne 12. ledna 2017 se koná Tříkrálová sbírka organizovaná Oblastní charitou Teplice pod vedením p. Majeráka. Sbírka je určena na podporu sociálně slabých studentů a rodin. Výtěžek bude určen našim potřebným studentům. Sbírky se účastní žákyně 7.A Nikol Kotyzová, Rachel Kašparová a Jana Baumgartlová. I. Korfová

Olympiáda v ruském jazyce
RNDr. Zdeněk BERGMAN
11.01.2017 12:37:27
Olympiáda v ruském jazyce

Ve středu 1. února 2017 se od 14:00 hodin koná v učebně 53 školní kolo Olympiády v ruském jazyce. Soutěž bude mít 3 části: poslech, gramatické cvičení a rozhovor. Témata rozhovoru budou následující:

Pozvánka na ples 8.C a 8.E
RNDr. Zdeněk BERGMAN
10.01.2017 14:03:30
Pozvánka na ples 8.C a 8.E

V sobotu 14. ledna 2017 nás čeka první letošní a celkově již 146. maturitní ples Gymnázia Teplice. Žáci tříd 8.C a 8.E se na něj dobře nachystali. Na jejich přípravu se můžete podívat tady.

Přírodovědecká fakulta UK
RNDr. Zdeněk BERGMAN
10.01.2017 08:15:46
Přírodovědecká fakulta UK

Pro všechny zájemce o studium přírodních věd na Přírodovědecké fakultě UK z řad středoškoláků posledních, ale i nižších ročníků, pořádáme Den otevřených dveří. S naší fakultou, jejími prostory i pedagogy se můžete seznámit prostřednictvím pestrého programu ve čtvrtek 19. ledna 2017. Více zde.

Přípravný kurz
RNDr. Zdeněk BERGMAN
09.01.2017 12:03:15
Přípravný kurz

Ústav románských studií pořádá nově Přípravný kurz k přijímacím zkouškám na Francouzskou filologii. Tímto bychom vás rádi požádali o předání informace a pozvánky vašim studentům. Rádi uvidíme samozřejmě i studenty, kteří o studiu uvažují, byť nejsou ještě zcela rozhodnuti.

Studium v USA
RNDr. Zdeněk BERGMAN
09.01.2017 09:16:27
Studium v USA

Camp Center International vyhlašuje výběrové řízení na stipendijní roční středoškolský pobyt v USA. Vybraný student odjede na středoškolský program na dobu 10ti měsíců v USA. CCI za něj uhradí veškeré platby týkající se školy, rodiny, zpáteční letenku do USA a zdravotní pojištění po dobu programu.

Den otevřených dveří PF UJEP
RNDr. Zdeněk BERGMAN
07.01.2017 19:33:19
Den otevřených dveří PF UJEP

Z pověření pana děkana Pedagogické fakulty UJEP v Ústí nad Labem pana docenta Pavla Doulíka jste všichni zváni u příležitosti Dne otevřených dveří na návštěvu do prostorů naší fakulty i moderního univerzitního kampusu dne 26. ledna 2017. Program najdete zde.

Geologická olympiáda
RNDr. Zdeněk BERGMAN
06.01.2017 17:51:24
Geologická olympiáda

Pokud uvažujete o účasti v soutěži Geologická olympiáda 2017, ta podrobné údaje nejdete na portále GO zde. Školní koordinátorkou soutěže je Mgr. Marcela Vlačihová.

Jazykové kurzy v cizině
RNDr. Zdeněk BERGMAN
06.01.2017 09:03:41
Jazykové kurzy v cizině

Nadační fond Livie a Václava Klausových nabízí v roce 2017 jazykové kurzy. Projekt je určen studentům středních škol, kteří žijí v rodině mající nárok na přídavky na dítě, nebo v dětském domově. Studenti ve věku od 16 let mají možnost zúčastnit se dvoutýdenního kurzu angličtiny, němčiny nebo francouzštiny na jazykové škole v zahraničí.

Minulost, přítomnost a budoucnost krajů
RNDr. Zdeněk BERGMAN
05.01.2017 15:28:16
Minulost, přítomnost a budoucnost krajů

Do 23. ledna 2016 pošli svoji esej na výše uvedené téma na amob@mladiobcane.cz a získej možnost zažít 6. - 8. února v Ostravě unikátní model zastupitelstva kraje, workshopy a experty na lokílní politiku a setkání s ostatními soutěžícími.

I ty jsi filamřem.
RNDr. Zdeněk BERGMAN
05.01.2017 11:41:22
I ty jsi filamřem.

Soutěže se může zúčastnit každý občan ČR nebo cizinec s trvalým pobytem starší 15 let. Krátké filmy či videa o délce 1 až 5 minut natočené na mobilní telefon nebo tablet na téma „MŮJ DEN S KOFILOU“ nahrajte nejpozději 30. ledna 2017 na http://fsoutez.ha-vel.cz.

Starci na chmelu
RNDr. Zdeněk BERGMAN
20.01.2017 21:14:16
Starci na chmelu

Ve čtvrtek 19. ledna 2017 zavítala skupina 27 studentů GT do Městského divadla v Mostě na představení, (inspirované slavným filmovým muzikálem) Starci na chmelu. S. Vašků

Je pavoučí síť materiálem budoucnosti?
RNDr. Zdeněk BERGMAN
19.01.2017 18:45:05
Je pavoučí síť materiálem budoucnosti?

Dne 19. ledna 2017 absolvovali studenti biologických seminářů přednášku doc. RNDr. Jaromíra Hajera, CSc. z přírodovědecké fakulty UJEP. Dozvěděli jsme se, jak funguje snovací aparát pavouků podřádu sklípkošů, pravých pavouků a sklípkanů, jakým způsobem tká křižák svou pavučinu, k čemu slouží spigoty a řadu dalších zajímavostí. 

Tajný život banánu
RNDr. Zdeněk BERGMAN
19.01.2017 12:06:53
Tajný život banánu

Dne 17. listopadu 2017 se studenti septimy a oktávy ze semináře Geoglobalistiky zúčastnili přednášky Tajný život banánu. Pan doktor Vladan Hruška z přírodovědecké fakulty UJEP charakterizoval proces globalizace pomocí oblíbeného ovoce.

Konverzační soutěž ve francouzštině
RNDr. Zdeněk BERGMAN
19.01.2017 10:11:21
Konverzační soutěž ve francouzštině

Ve středu 18. ledna 2017 se konalo školní kolo konverzační soutěže ve francouzštině, jehož se zúčastnili ti, kteří uspěli nejlépe v poslechové části. Velmi pěkné výkony předvedly všechny studentky nižšího gymnázia a umístění na prvních třech místech byla velmi těsná: 1. B. Houdová, 2. N. Schindlerová, 3. A. Benešová - všechny 3.A.

Nehodou to začíná!
RNDr. Zdeněk BERGMAN
19.01.2017 09:55:55
Nehodou to začíná!

Ve středu 18. ledna 2017 se studenti našich sext zúčastnili v Kině Květen interaktivní besedy týkající se bezpečnosti v dopravě. Setkali se zde s lektory - odborníky z praxe. Jednalo se o záchranáře, specialisty na bezpečnou dopravu a psychologa z nadace Drop In Ivana Doudu.

Nejlepší plakát
RNDr. Zdeněk BERGMAN
19.01.2017 09:34:22
Nejlepší plakát

Žáci 4.A se zúčastnili soutěže o nejlepší statistický plakát na téma Historie mojí země. Ve školním kole soutěže byl v lednu 2017 vybrán plakát studentů Filipa Škody a Pavla Zemana. Jejich práce s názvem Bitva tří císařů bude reprezentovat naši školu v národním kole. Držme jim palce. Zdařilé práce ostatních studentů si můžete prohlédnout na nástěnce u učeben Zvk. A. Farská

Konverzační soutěž v angličtině
RNDr. Zdeněk BERGMAN
18.01.2017 16:14:13
Konverzační soutěž v angličtině

V úterý 17. ledna 2017 získal Jan Kostohryz ze 7.A 2. místo v okresním kole Soutěže v anglickém jazyce. Konkurence byla veliká a náš student zůstal pouhý jeden bod za vítězkou ze SPŠ. Za komisi Aj blahopřeji a děkuji za reprezentaci školy. L. Boehmová

Domácí násilí
RNDr. Zdeněk BERGMAN
18.01.2017 15:10:45
Domácí násilí

V úterý 17. ledna 2017 přednesl školní psycholog Vojtěch Hadraba pro třídu 6.B téma domácí násilí. Přednáška měla k teorii daleko, byla totiž prokládána příběhy z bohaté praxe pana psychologa. Studenti odměnili přednášejícího výrazným potleskem. Jiří Řehák

Barevka
RNDr. Zdeněk BERGMAN
17.01.2017 08:59:35
Barevka

Dne 16. ledna 2017 třída 6.E navštívila závod AGC Barevka Dubí. Průvodci David Karafiát a Jiří Rykl nás provedli celým závodem a zblízka nám předvedli výrobu skleněných tabulí, ať už s ornamenty či bez. 

Zpráva z LVVZ
RNDr. Zdeněk BERGMAN
14.01.2017 18:59:09
Zpráva z LVVZ

Mezi dny 8. - 14. ledna 2017 se třídy 5.A a 5.C zúčastnily lyžařského výcviku v Krkonoších. Čekalo je pět dní krásného nového sněhu, který si pod dohledem pánů profesorů Blahoty, Mühlfaita, Varteckého a paní profesorky Mrzenové všichni užívali v areálech Černý Důl a Černá Hora. Z téměř neznámých lidí se stávají přátelé a všichni si vezou domů pěkné zážitky! Tomáš Kučera, 5.A

Konverzační soutěž v angličtině
RNDr. Zdeněk BERGMAN
10.01.2017 15:36:46
Konverzační soutěž v angličtině

9. ledna 2017 proběhla ústní část konverzační soutěže v anglickém jazyce pro žáky nižšího stupně gymnázia. Nejlépe si ve svých kategoriích vedli Jakub Kraus 2.A a Veronika Steklá 3.A. Do okresního kola je doprovodí Max Neuvirth 2.A, Anna Mikešová 1.A, Alena Tykvová 3.A a Jan Hubáček 4.A. P. Kučerová

Němčinář roku 2016
RNDr. Zdeněk BERGMAN
10.01.2017 10:58:51
Němčinář roku 2016

Soutěže Němčinář roku 2016 se zúčastnilo v České republice 2 939 žáků, test úspěšně dokončilo (nebyli z nějakého důvodu diskvalifikováni) 2 399 žáků. Mezi školami (celkem se v ČR zúčastnilo 166 škol) se naše gymnázium umístilo na 28. místě. Nejlepšího umístění z našich dosáhli tito studenti : 51. Anna Sedláčková (7.E), 130. Laura Landgrafová (5.C) a 211. Oldřich Cicvárek (6.A). K. Volfová

Nádherné veverky
RNDr. Zdeněk BERGMAN
09.01.2017 15:40:33
Nádherné veverky

V expozici, kde byla moka skalní, se od začátku ledna 2017 díky panu Bartůňkovi natrvalo usídlily veverky Prévostovy (Callosciurus prevostii). Jsou to stromové veverky z tropických deštných lesů jihovýchodní Asie.

Studentská práce: hmyzíny
RNDr. Zdeněk BERGMAN
06.01.2017 17:40:32
Studentská práce: hmyzíny

Naše škola se opět rozrostla! Během biologického semináře jsme v prosinci 2016 pod vedením p. prof. Doboše vytvořili domečky pro naše hmyzí společníky, kteří jsou pro náš školní dvůr velmi přínosní. 

iTeplice píše o daru
RNDr. Zdeněk BERGMAN
06.01.2017 09:52:12
iTeplice píše o daru

O podpoře GT ze strany holdingu JTH píše lokální zpravodajský server iTeplice. Celou zprávu si můžete přečíst zde.

Naši házenkáři třetí v kraji
RNDr. Zdeněk BERGMAN
05.01.2017 16:31:27
Naši házenkáři třetí v kraji

Historického úspěchu dosáhli naši studenti v krajském finále v házené. Na palubovce lovosické haly se dnes, 5. ledna 2017 odehrálo krajské finále a v konkurenci extraligových hráčů Lovosic, Mostu a Loun si vybojovali krásné, třetí místo.

Volejbalisté si vybojovali postup na republikovou kvalifikaci
RNDr. Zdeněk BERGMAN
05.01.2017 16:27:03
Volejbalisté si vybojovali postup na republikovou kvalifikaci

4. ledna 2017 se ve sportovní hale Na Stínadlech odehrálo krajské finále středních škol ve volejbalu. Naši kluci nezaváhali a vybojovali si postup do pražské kvalifikace o postup na mistrovství ČR. 

Studie o drogách a alkoholu
RNDr. Zdeněk BERGMAN
05.01.2017 09:52:12
Studie o drogách a alkoholu

Koncem roku 2016 byly zveřejněny výsledky Evropské školní studie o alkoholu a jiných drogách (ESPAD 2015), které se naše škola zúčastnila. Data za GT k dispozici nemáme, ale výsledky za celou ČR jsou hrozivé. Ve srovnání s vyspělým světem jsme na tom špatně: žáci užívají návykové látky víc, než je tomu jinde.

Konec fakultní školy
RNDr. Zdeněk BERGMAN
03.01.2017 18:51:45
Konec fakultní školy

Od 1. ledna 2017 již GT není fakultní školou FVTM UJEP. Nový děkan prof. Ing. Štefan Michna, PhD. nám dopisem ze dne 29. prosince 2016 oznámil, že z rozhodnutí kolegia děkana nám vypovídá smlouvu o propůjčení titulu "fakultní škola". Nicméně spolupráci se tím cesta zcela neuzavírá.

JTH poskytl GT 30 tisíc
RNDr. Zdeněk BERGMAN
03.01.2017 15:38:28
JTH poskytl GT 30 tisíc

Jaroslav Třešňák dnes 3. ledna 2017 předal Gymnáziu Teplice šek na 30 000 Kč. Škola za to umožní holdingu JTH reklamu na školním webu, v Ročence školy a na mantinelu školního hřiště. Děkujeme.