Gymnázium Teplice
Hlavní menu
Úvod
Cambridge English Language Assesment
RNDr. Zdeněk BERGMAN
27.06.2017 16:20:15
Cambridge English Language Assesment

Veškeré informace o termínech a cenách zkoušek v roce 2017 dostanete zde

Podzimní termín pretestů na Gymnáziu Teplice bude vypsán v září 2017.

Školní výlety
RNDr. Zdeněk BERGMAN
26.06.2017 20:51:28
Školní výlety

Poslední týden školního roku je tradičně zpestřen školními výlety. Ty se uskuteční minimálně ve dnech 28. a 29. června2017 - některé třídy vyrážejí i dříve. Výlety jsou určeny ke stmelení kolektivu, ale také k poznávání zajímavých míst naší vlasti.

Fotografování tříd
RNDr. Zdeněk BERGMAN
24.06.2017 22:24:14
Fotografování tříd

V pondělí 26. června 2017 čeká na třídy profesionální fotograf a náš absolvent MgA. Štěpán Hon. Rozpis připravený RNDr. Věrou Ševčíkovu prosím přesně dodržujte.

Projektový den 27. 6.
RNDr. Zdeněk BERGMAN
23.06.2017 17:33:05
Projektový den 27. 6.

V úterý 27. června 2017 proběhne tradiční sportovní a projektový den GT. Sraz účastníků je na určených místech v 8:45. Rozpisy se seznamy účastníků najdete v souboru zde.

Nabídka práce pro Vodafone
RNDr. Zdeněk BERGMAN
21.06.2017 21:48:43
Nabídka práce pro Vodafone

Jsme oficiální partner Vodafone Czech Republic a.s a nabízíme možnost připojit se do jednoho z našich prodejních týmů na našich pobočkách v Teplicích a Děčíně. Pozice jsou vhodné pro spolehlivé lidi, s dobrými komunikačními dovednostmi, zálibou v mobilních technologiích, chutí pracovat a vydělat si peníze. 

Gymnaziální výprava ve fotografii
RNDr. Zdeněk BERGMAN
21.06.2017 20:34:51
Gymnaziální výprava ve fotografii

Od 20. června 2017 až do září je v aule naší školy instalována výstava fotografií, které pořídili členové GEB 2017, tedy Gymnaziální expedice Banát. Část fotografií - a i některé jiné - můžete vidět i ve fotogalerii Deníku Směr, který otiskl i krátkou informaci o naší expedici. Na větší rozhovor se těšte v jednom z příštích čísel tohoto regionálního deníku. Jiří Řehák

Boomwhackers GT slaví 5 let
RNDr. Zdeněk BERGMAN
16.06.2017 13:56:30
Boomwhackers GT slaví 5 let

Skupina Boomwhackers GT oslaví 5. rok činnosti koncertem v aule GT. Přizvala si ke spolupráci sbor ZUŠ sbrm. J. Moravcové a žáky ZŠ Maršovská, tzv. Kytigang. Přijďte se podívat 19. června 2017 od 17:30 do auly GT. www.boomwhackers-gt.webnode.cz K. Martínková  

Šimon Srostlík
RNDr. Zdeněk BERGMAN
13.06.2017 11:36:51
Šimon Srostlík

Poslední rozloučení s naším žákem Šimonem Srostlíkem, který zemřel 6. června 2017, se bude konat v pátek 16. června od 14:00 v obřadní síni teplického hřbitova.

Canzonetta finišuje
RNDr. Zdeněk BERGMAN
12.06.2017 09:53:50
Canzonetta finišuje

Náš školní sbor čekají tento týden dva koncerty. 13. června 2017 se bude podílet na Letním podvečeru Kvítku v Lounech, kam se symbolicky vrací po deseti letech. Ve čtvrtek 15. června 2017 pak pořádá tradiční Jarní koncert Canzonetty, kam si přizvala Kvítek a teplická Písklata. Koncert začíná v 18h v aule GT, srdečně Vás zveme. www.canzonetta-teplice.cz K. Martínková

Rozdělení nováčků do tříd
RNDr. Zdeněk BERGMAN
09.06.2017 23:57:53
Rozdělení nováčků do tříd

Ve školním roce 2017/18 budeme mít jednu primu s 30 žáky. V nových kvintách bude 132 žáků. Rozděleni do tříd byli především podle volby cizích jazyků a pokročilosti v nich. Dále jsme přihlíželi k pohlaví, abychom mohli vytvořit vhodné skupiny na tělesnou výchovu. Posledním kritériem byl prospěch (pořadí u přijímacího řízení), přičemž šlo o to, aby třídy byly výkonnostně vyrovnané. Přehled tříd a jejich žáků je zde:

Podzimní maturity – termíny
RNDr. Zdeněk BERGMAN
06.06.2017 19:40:26
Podzimní maturity – termíny

K maturitě v září se mohou dostavit ti žáci, kteří podají řediteli školy přihlášku k podzimnímu zkušebnímu období a učiní tak nejpozději do 25. června 2017. Další podmínkou je samozřejmě úspěšné ukončení posledního ročníku střední školy.

Distanční studium
RNDr. Zdeněk BERGMAN
06.06.2017 17:58:43
Distanční studium

Ředitel Gymnázia Teplice vyhlašuje druhé kolo přijímacího řízení ke studiu oboru 79-41-K/41 do distanční formy studia. Přihlášky je možné odevzdat do 29. června 2017. Předpokládaný maximální počet přijímaných je 20. Další podrobnosti jsou zde. Více informací u RNDr. Věry Ševčíkové.

Zhodnoťte maturity
RNDr. Zdeněk BERGMAN
05.06.2017 19:08:36
Zhodnoťte maturity

Maturantům 2017 nabízeme možnost vyjádřit se k průběhu maturit. Česká středoškolská unie připravila dotazník s cílem zajistit, aby maturity měly co nejhladší a pokud možno minimálně stresový průběh. Dotazník je zde.

Informace pro nováčky
RNDr. Zdeněk BERGMAN
31.05.2017 13:43:42
Informace pro nováčky

Přijatých uchzečů, kteří v květnu 2017 odevzdali zápisový lístek na Gymnáziu Teplice, je 30 pro osmileté studium a 133 pro čtyřleté studium. Rozdělení žáků do jednotlivých tříd zveřejníme v červnu. Také přidáme informace o organizaci prvních dní nového školního roku. Nováčci ani jejich rodiče tedy nyní nemusí činit žádné kroky týkající se nástupu na GT. Stačí, když se občas podíváte na tento web do záložky Uchazčům o studium/Nováčkům.

Slavnostní předání maturitních vysvědčení
RNDr. Zdeněk BERGMAN
30.05.2017 20:39:39
Slavnostní předání maturitních vysvědčení

Ve středu 31. května 2017 budeme slavnostně předávat vysvědčení a diplom letošním úspěšným maturantům. Ceremonie v aule školy začíná v 17:00 pro třídy 8.A, C a F, v 18:00 přijdou na řadu třídy 8.B, D a E. Rodiče a další příbuzní jsou vítáni.

Projektové dny č. 6
RNDr. Zdeněk BERGMAN
30.05.2017 13:33:13
Projektové dny č. 6

Ve dnech 30. a 31. května 2017 se koná akce v rámci česko-německého projektu Mundani na téma Spravedlnost. Projektu se účastní žáci 4.A z Gymnázia Teplice a jejich vrstevníci z 8. třídy z Gymnázia Pirna.

Virtuální svět v učebně č. 17
Ing. Věra MINAŘÍKOVÁ
30.05.2017 04:32:01
Virtuální svět v učebně č. 17

Ve středu 31. května 2017 v čase mezi 14. - 15. hod. proběhne ve zmíněné učebně workshop s využitím virtuálních brýlí HTC Vive. Zveme všechny zájemce z řad učitelů i studentů na ochutnávku snu v realitě!

Gymnázium Teplice opět do Banátu
RNDr. Zdeněk BERGMAN
29.05.2017 09:20:25
Gymnázium Teplice opět do Banátu

V pátek 2. června 2017 večer odjede z našeho gymnázia už po osmé studentská expedice do českých vesnic rumunského Banátu. Letos poprvé se na začátku pobytu vydáme do vysokohorských oblastí Karpat, konkrétně do pohoří Tarcu.

Pománáme vidět - pomáhejte s námi
RNDr. Zdeněk BERGMAN
28.05.2017 08:15:51
Pománáme vidět - pomáhejte s námi

Již více než 20 let sbírá mezinárodní dobrovolnická organizace Lions club nepotřebné dioptrické a sluneční brýle a distribuuje je k potřebným po celém světě. Nyní do konce června 2017 máte možnost přinést staré brýle do prodejny školních potřeb v přízemí budovy A Gymnázia Teplice. Děkujeme.

Na Jaderce začne opět Týden vědy!
RNDr. Zdeněk BERGMAN
27.05.2017 15:35:36
Na Jaderce začne opět Týden vědy!

Účast doporučujeme zájemcům o techniku a přírodní vědy. Septimáni a případně i sextáni se mohou přihlásit zde. Fakulta jaderná a fyzikálně inženýrská Českého vysokého učení technického v Praze nabízí ve dnech 18. – 23. června 2017 bohatý a pestrý program.

7.C dobyla Skalní hrad
RNDr. Zdeněk BERGMAN
28.06.2017 20:03:14
7.C dobyla Skalní hrad

Ve dnech 27. - 29. června 2017 se třída 7.C vydala za dobrodružstvím do krásného, zajímavostí plného českého města Sloup v Čechách. Hned první den těsně po ubytování v penzionu "Pod Lipou" jsme navštívili Skalní hrad, kde jsme se dozvěděli spoustu zajímavostí, například to, že prostory hradu byly využity k natáčení pohádky S čerty nejsou žerty.

(Ne)zapomenuté pomníky
RNDr. Zdeněk BERGMAN
28.06.2017 19:57:00
(Ne)zapomenuté pomníky

Díky našim studentům můžeme odmazat závorku v titulku tohoto textu – pomníky obětem 1. světové války v Modlanech, Újezdečku, Sobědruhách, Třebenicích a Hradištku.

Prázdninová nálada
RNDr. Zdeněk BERGMAN
28.06.2017 19:55:08
Prázdninová nálada

Ve středu 28. června 2017 se žáci 1.A vydali na výlet do Českého středohoří. Počasí jim přálo, zvesela si vyšlapovali a všem posílají z rozhledny Radejčín pozdrav a letní úsměv. Blanka Dvořáková

Šumné Teplice
RNDr. Zdeněk BERGMAN
28.06.2017 19:48:56
Šumné Teplice

5.E se ve středu 28. června 2017 vypravila na teplickou Letnou, aby se přesvědčila o stavu známých architektonických památek. Kdo zná dokumentární pořad architekta Davida Vávry Šumná města, ví, v jak  žalostném stavu byl a ještě bohužel je letenský Škvárovník, naštěstí příjemnější pohled je na zrekonstruovaný Hrádek Letná, vzorník prvků architektonických slohů. 

Na Řípu
RNDr. Zdeněk BERGMAN
28.06.2017 15:42:51
Na Řípu

Žáci tříd 7.D a E jsou na školním výletě v Račicích. Dnes 28. června 2017 odtamtud podnili výlet na posvátnou českou horu - na Říp. J. Vavrein je u toho vyfotil:

Plotr od Valbeku
RNDr. Zdeněk BERGMAN
28.06.2017 09:54:21
Plotr od Valbeku

Projektantská firma Valbek s.r.o. nám za symbolickou cenu odprodala plotr HP 1050c, na kterém můžeme tisknout plakáty až do rozměru A0. Děkujeme! Plotr je umístěn v prodejně školních potřeb a odborné literatury v přízemí budovy A.

Okna B a C
RNDr. Zdeněk BERGMAN
27.06.2017 18:49:33
Okna B a C

V červnu 2017 začala další stavba na Gymnáziu Teplice. Jde o výměnu oken v budovách B a C a také o opravu fasády těchto budov směrem do ulice. Vítězem výběrového řízení se stala firma Elaplast s. r. o. Litvínov, která nabídla cenu 9,5 mil. Kč. Práce by měly skončit v září.

Ježíšek v Zámeckém parku
RNDr. Zdeněk BERGMAN
27.06.2017 16:58:15
Ježíšek v Zámeckém parku

V rámci dnešního projektového dne (27. června 2017) se nejen sportovalo, ale také tvořilo. Skupina 14ti studentek a studentů společnými silami vytvořila recyklováním starého igelitu poměrně zajímavou figuru a na chodník křídami namalovala surrealistický obraz.

Projektový den
RNDr. Zdeněk BERGMAN
27.06.2017 16:44:03

V úterý 27. června 2017 proběhlo na našem gymnáziu projektové dopoledne. Většina aktivit se odehrávala venku: v areálu školy (beach volejbal, fotbal, zumba), V Zámecké zahradě a na Letné (in line bruslení, frisbee,kin ball, diskgolf, výtvarná dílna), Barbora, Osek (cyklisté), Doubravka a okolí (turisté). V prostorách školy proběhl turnaj ve florbalu, šachy, deskové hry a hudební dílna. Počasí nám přálo, dopoledne bylo pro žáky i učitele příjemným zpestřením závěru školního roku. A. Vacková

Pochvala za soutěže
RNDr. Zdeněk BERGMAN
27.06.2017 16:32:31
Pochvala za soutěže

Uděluji pochvalu ředitele školy K. Beránkové (7.B) a E. Mikešové (6.A) za reprezentaci školy v celostátním kole Olympiády v českém jazyce a Anně Sedláčkové (7.E) za reprezentaci v celostátním kole soutěře ve francouzské konverzaci - ročník 2016/17.

Putovní pohár – Česko vesluje
RNDr. Zdeněk BERGMAN
27.06.2017 16:11:39
Putovní pohár – Česko vesluje

Koncem května 2017 při zahájení ME ve veslování v Račicích jsme zásluhou 40 výborných veslařů z naší školy získali putovní pohár Česko vesluje. Ve škole bude vystaven až do příštího roku, kdy proběhne 2. ročník této soutěže. Do té doby budeme pochopitelně pilně trénovat a pokusíme se naše prvenství obhájit.

Ostrov - Tisá
RNDr. Zdeněk BERGMAN
26.06.2017 21:21:50
Ostrov - Tisá

Kemp Pod císařem: Děčínský sněžník, Tiské stěny, jeskyně Ostrova a Bieletalu... poznávání přírody, památek a utužování kolektivu. To vše je cílem výletu, na který dnes 26. června 2017 v 17 hodin odjela třída 7.B se svým třídním Mgr. jakubem Bobošem.

Britské centrum
RNDr. Zdeněk BERGMAN
26.06.2017 20:48:25
Britské centrum

Státní vědecká knihovna Ústí nad Labem a její britské oddělení bylo dnes 26. června 2017 cílem cesty 6.A. Návštěvu zorganizovala Mgr. Lenka Boehmová.

5.B na jižní Moravě
RNDr. Zdeněk BERGMAN
26.06.2017 20:43:53
5.B na jižní Moravě

Jako první ze všech tříd se na školní výlet vydala 5.B. Už v sobotu 24. června 2017 odjela do nejjižnější části naší vlasti. Navštíví Národní park Podyjí, Staré Město, Lednici a další zajímavá města. První zpráva od třídního učitele Ing. Jakuba Mráčka říká, že výletníkům se daří dobře a program úspěšně plní.

Karolína Beránková 7.B obsadila 3. místo v ústředním kole 43. ročníku Olympiády v českém jazyce.
RNDr. Zdeněk BERGMAN
26.06.2017 20:37:03
Karolína Beránková 7.B obsadila 3. místo v ústředním kole 43. ročníku Olympiády v českém jazyce.

Naše škola měla ale letos ve finále dva zástupce. Dobře si vedla i Eliška Mikešová 6.A, která mezi třicítkou soutěžících obsadila 10. místo. Spolu s ostatními postupujícími z krajských kol absolvovaly dívky týdenní soustředění od 15. do 21. června 2017 ve východočeských Chotěvicích.

Klasifikační porada
RNDr. Zdeněk BERGMAN
26.06.2017 20:21:13
Klasifikační porada

Dnes 26. června 2017 odpoledne proběhla schůze pedagogické rady, na které se hodnotily výsledky výchovy a vzdělávání v tomto pololetí. Z 629 žáků (prim až septim) bude mít 142 vyznamenání, 404 prospělo a 83 má nějaký problém - jsou neklasifikovaní nebo mají nějakou nedostaečnou.

Big Bang Data
RNDr. Zdeněk BERGMAN
23.06.2017 22:20:30
Big Bang Data

Žáci předmětu informační gramotnost zhlédli 22. června 2017 v pražském DOXu výstavu, jejíž název je v titulku. Nahlédnout můžete i vy - zde. Cestu zorganizoval Ing. Jakub Mráček.

Sklářská dílna
RNDr. Zdeněk BERGMAN
23.06.2017 22:15:06
Sklářská dílna

Skupina žáků 6.A se 22. června 2017 vydala na Fakultu umění a designu UJEP v Ústí nad Labem. Žáci navštívili dílnu v ateliéru sklářské umělkyně Lady Semecké. Poté ještě stihli návštěvu Domu umění Ústí nad Labem. Akci připravila Mgr. Anna Vartecká, Ph.D.

Národní divadlo
RNDr. Zdeněk BERGMAN
23.06.2017 21:31:17
Národní divadlo

Dne 22. května 2017 se 50 studentů 6.F a 7.D zúčastnilo zájezdu do Národního divadla. Nejprve jsme si prošli budovu divadla při komentované prohlídce, poté jsme si užili chvilku volného času v centru města a nakonec jsme zhlédli představení Strakonický dudák.

Děkujeme za podporu
RNDr. Zdeněk BERGMAN
23.06.2017 11:16:46
Děkujeme za podporu

Firma Marius Pedersen a. s. zůstává Gymnáziu Teplice věrná a opakovaně nám vyjadřuje svou podporu formou finančního daru. Smlouva o tom posledním ve výši 5 000 Kč byla podepsána dnes 23. června 2017. Díky!