Gymnázium Teplice
Hlavní menu
Předpisy

Maturitní plesy - organizace 

Zákon č. 561/2004 Sb. - školský zákon

Zákon č. 563/2004 Sb. - o pedagogických pracovnících

Zákon č. 500/2004 Sb. - správní řád

Zákon č. 262/2006 Sb. - zákoník práce

Zákon č. 101/200 Sb. - o ochraně osobních údajů

Zákon č. 106/1999 Sb. - o svobodném přístupu k informacím

Nařízení vlády č. 75/2005 Sb. - o přímé vyučovací povinnosti

Nařízení vlády č. 68/1997 Sb. - o míře vyučovací povinnosti

Nařízení vlády č. 15/1994 Sb. - o bezplatném poskytování učebnic

Jmenování ředitele a jeho působnost
RNDr. Zdeněk BERGMAN
11.08.2014 11:30:32
Jmenování ředitele a jeho působnost

Ředitelem Gymnázia Teplice byl s účinností od 1. července 1992 jmenován RNDr. Zdeněk Bergman. Jmenování provedl náměstek ministra školství, mládeže a tělovýchovy RNDr. Jiří Čech dne 21. května 1992, a to na základě vítězství jmenovaného v konkurzním řízení.

Dne 26. května 1999 bylo jmenování potvrzeno vrchním ředitelem sekce správní MŠMT Ing. Stanislavem Karabcem, a to opět na základě výsledku konkurzního řízení ze dne 26. dubna 1999. Další opakované jmenování bylo na základě výsledku konkurzu z dubna 2012 provedeno hejtmankou Ústeckého kraje Janou Vaňhovou s účinností od 1. srpna 2012 na dobu 6 let.