Gymnázium Teplice
Hlavní menu
Volba předmětů

Volitelné a nepovinné předměty

Sextáni si volí tři předměty pro septimu a oktávu - v každém bloku jeden.

Kvintáni si mohou zvolit nepovinný předmět pro sextu.

Všichni si mohou zvolit nepovinné předměty zaměřené na hudební výchovu.

Podrobné informace o náplni předmětů jsou v souborech v excelu.

 Volitelné předměty pro budoucí septimány

do 9. května 2017

 Nepovinné předměty pro budoucí sextány

do 9. května 2017

 Předměty zaměřené na hudební výchovu do 9. května 2017

 

Skupiny pro talentované - nabídka kvintánům

Jednou z věcí, kterými se naše škola liší od ostatních gymnázií, je existence tzv. skupin pro talentované. Jde o výukové skupiny vytvořené žáky, kteří splní dvě podmínky: mají zájem pracovat v náročnějším prostřední a mají schopnost zvládnout vyšší zátěž. Splnění první podmínky je zcela na žákovi, splnění té druhé potvrzuje dosavadní vyučující.

Skupiny pro talentované jsou vytvářeny v matematice, biologii, chemii, fyzice a dějepisu. Existují v sextách, septimách a oktávách. Přestupy mezi skupinami pro talentované a normálními třídami jsou možné vždy po roce.

Smyslem existence skupin pro talentované je umožnit těm, kteří to zvládají (jsou talentovaní), zvládnout větší šíři učiva či proniknout více do hloubky jednotlivých oborů a připravit se tak lépe na maturitu, další studium a svůj profesní život.

 

Jak to funguje? V rozvrhu má několik tříd např. matematiku ve stejnou hodinu. To umožňuje, aby členové skupiny pro talentované z těchto tříd nešli se svými spolužáky do své třídy na matematiku, ale aby se sešli ve skupině pro talentované s jiným učitelem.
Vaši učitelé uvedených předmětů vám brzy nabídnou možnost přihlásit se do skupin pro talentované. Tímto přihlášením ještě účast zajištěnou nemáte. To teprve až ji potvrdí příslušný vyučující.

Važte své síly a do více skupin pro talentované se hlaste, jen jste-li opravdu v daných oborech velmi dobří.

Volba se provádí přihlášením v modulu Ankety webového rozhraní školního informačního systému Bakaláři.

Termín pro výběr do skupin pro talentované je 3. května 2017, 20.00.

Lineární algebra
RNDr. Zdeněk BERGMAN
27.04.2017 21:29:26
Lineární algebra

Budoucím oktávánům nabízíme rozšíření matematických schopností prostřednictvím nepovinného předmětu linární algebra. Hlásit se můžete v anketě v Bakalářích, a to až do 3. května 2017. Výuka bude probíhat jednu hodinu týdně - obvykle to je některá nultá hodina (tedy od 7:05).

Latina nepovinná
RNDr. Zdeněk BERGMAN
27.04.2017 21:23:39
Latina nepovinná

Žáci kvint mají možnost zvolit si pro příští školní rok 2017/19 latinu jako nepovinný předmět. Přihlášení se provádí prostřednictvím ankety v Bakalářích. Latina se vám bude hodit nejen při studiu cizích jazyků, ale pomáhá i v orientaci v odborné terminologii a kultuře v nejširším slova smyslu. Na druhou stranu počítejte s tím, že když se přihlásíte, vzniká vám závazek - povinnost. kterou nelze jen tak zrušit. Výuka probíhá vždy odpoledne. Rozhodnout se musíte do 3. května 2017.

Skupiny pro talentované
RNDr. Zdeněk BERGMAN
26.04.2017 11:32:24
Skupiny pro talentované

Kvintáni se mohou od 26 dubna do 3. května 2017 přihlašovat do skupin pro talentované pro nadcházející školní rok 2017/18. Přihlášení doporučujeme těm, kteří se o daný obor zajímají, chtějí ho dále studovat a dosahují v něm velmi dobrých výsledků. Samo přihlášení k zařazení do skupiny nestačí - musí ho schválit příslušný vyučující. Více v rubrice Žákům/Volba předmětů. Samotné přihlášení se provádí prostřednictvím ankety na Bakawebu.

Volitelné předměty pro rok 2016/17
RNDr. Zdeněk BERGMAN
23.06.2016 11:38:17
Volitelné předměty pro rok 2016/17

Zveřejňujeme kompletní seznamy žáků ve volitelných a nepovinný předmětech pro nadcházející školní rok 2016/17. Nyní do konce června ještě je možné provést kontrolu a případně reklamovat chybu. Tak si to prohlédněte - zde.

Skupiny pro talentované
RNDr. Zdeněk BERGMAN
02.06.2016 20:43:56
Skupiny pro talentované

Složení nových skupin pro talentované ve školním roce 2016/17 jsme už stanovili a tady vám ho přinášíme. Zájem byl veliký a ne všem bylo možné vyhovět. A to přesto, že jsme v matenatice a biologii ustavili dokonce dvě skupiny.

Španělština pro maturanty
RNDr. Zdeněk BERGMAN
02.05.2016 13:58:38
Španělština pro maturanty

K volitelným předmětům pro rok 2016/17 přibyl jeden zbrusu nový: španělština pro maturanty. Soustředí se nejen na přípravu k maturitě, ale i k certifikovaným zkouškám ze španělštiny a k přijímacím zkouškám na vysoké školy. Sextáni si ho mohou vybrat na formuláři, na němž budou provádět volbu seminářů pro poslední dva roky studia.

Máte zájem o nepovinný předmět?
RNDr. Zdeněk BERGMAN
30.04.2016 23:35:25
Máte zájem o nepovinný předmět?

Nabídka nepovinných předmětů pro příští školní rok je přístupná na Žákům/Volba předmětů. Samotné přihlášení pak zájemci provedou v anketě v systému Bakaweb. Termín: do 6. května 2016.

Sextání vybírají semináře
RNDr. Zdeněk BERGMAN
29.04.2016 22:58:44
Sextání vybírají semináře

Od 29. dubna do 6. května 2016 mohou žáci sext přemýšlet o tom, jaké volitelné předměty si zvolí pro poslední dva roky studia. Nabídka je bohatá - obsahuje 26 předmětů či jejich variant. Zvažte nejprve, co plánujete studovat po gymnáziu, co vás baví a na co máte předpoklady (co vám jde). A podle toho si vyberte kombinaci seminářů. Volbu proveďte na formuláři, který najdete na Žákům/Volba předmětů - excelovský soubor.

Skupiny pro talentované
RNDr. Zdeněk BERGMAN
21.04.2016 20:45:41
Skupiny pro talentované

Kvintáni se mohou od 22. do 30. dubna 2016 přihlašovat do skupin pro talentované pro nadcházející školní rok 2016/17. Přihlášení doporučujeme těm, kteří se o daný obor zajímají, chtějí ho dále studovat a dosahují v něm velmi dobrých výsledků. Samo přihlášení k zařazení do skupiny nestačí - musí ho schválit příslušný vyučující. Více v rubrice Žákům/Volba předmětů. S volbou nespěchejte - doporučujeme poradit se s příslušným vyučujícím. Samotné přihlášení se provádí prostřednictvím ankety na Bakawebu.

Volitelné předměty uzavřeny
RNDr. Zdeněk BERGMAN
18.06.2015 09:22:12
Volitelné předměty uzavřeny

18. června 2015 uzavíráme seznamy žáků přihlášených do seminářů, volitelných a nepovinných předmětů pro rok 2015/16. V připojeném souboru si můžete zkontrolovat své zařazení. Seznamy jsou také vyvěšeny na nástěnce v 1. patře budovy A. Chcete-li reklamovat chybu, je třeba tak učinit do konce června.

Volitelné předměty pro terciány
RNDr. Zdeněk BERGMAN
11.05.2015 18:06:26
Volitelné předměty pro terciány

Žáci tercií si pro příští školní rok volí jeden jednohodinový předmět. Nabídku najdou na Žákům/Volba předmětů. Samotnou volbu provedou prostřednictvím ankety v Bakalářích. Mají na to čas do 14. května 2015.

Nepovinné předměty
RNDr. Zdeněk BERGMAN
11.05.2015 18:05:25
Nepovinné předměty

Nabídka nepovinných předmětů pro příští školní rok je přístupná na Žákům/Volba předmětů. Samotné přihlášení pak zájemci provedou v anketě v systému Bakaweb. Termín: do 14. května 2015.

Sextáni volí semináře
RNDr. Zdeněk BERGMAN
11.05.2015 17:09:11
Sextáni volí semináře

Od 11. do 14. května 2015 mohou žáci sext přemýšlet o tom, jaké volitelné předměty si zvolí pro poslední dva roky studia. Nabídka je bohatá - obsahuje 30 předmětů či jejich variant. Zvažte nejprve, co plánujete studovat po gymnáziu, co vás baví a na co máte předpoklady (co vám jde). A podle toho si vyberte kombinaci seminářů. Volbu proveďte na formuláři, který najdete na Žákům/Volba předmětů - excelovský soubor.

Chcete do skupiny pro talentované?
RNDr. Zdeněk BERGMAN
04.05.2015 21:30:28
Chcete do skupiny pro talentované?

Pokud ano, tak máte poslední tři dny na rozmyšlenou. V neděli 10. května 2014 o půlnoci vyprší limit pro vyplnění ankety na Bakawebu. Tak vy, kteří se na to cítíte, využijte šanci, jak se posunout vpřed. připomínám, že tato výzva je určena kvintánům. Nicméně i ve vyšších ročnících se lze ještě přidat.

Seminární práce septimánů
RNDr. Zdeněk BERGMAN
23.09.2014 10:33:07
Seminární práce septimánů

Každý septimán (je jich 158) má za povinnost vypracovat v průběhu školního roku 2014/15 seminární práci. Autorství může být individuální, případně lze vytvořit nejvýše tříčlenné autorské týmy. Témata mohu žáci navrhovat sami nebo mohou vybírát z nabídek učitelů. 

Volitelné předměty
RNDr. Zdeněk BERGMAN
02.06.2014 14:34:30
Volitelné předměty

K 2. červnu 2014 uzavíráme rozřazení žáků do skupin volitelných a nepovinný předmětů. Své zařazení pro příští školní rok si může každý žák zkontrolovat na nástěnce v 1. patře budovy A (hlavní chodba). Ale přikládáme ho i zde.

Volitelné a nepovinné předměty
RNDr. Zdeněk BERGMAN
04.05.2014 15:55:30
Volitelné a nepovinné předměty

Od 2. do 12. května 2014 si žáci sekund, tercií, kvint a septim mohou vybírat z nabídky volitelných a nepovinných předmětů pro příští školní rok. Přihlášení se provádí v modulu Ankety ve webovém rozhraní Bakaláři. Volbu je třeba dobře uvážit - nelze ji dodatečně měnit. Pokud si ve stanovené lhůtě žák volitelné předměty nezvolí, budou mu přiděleny. Další podrobnosti najdete v sekci Žákům/Volba předmětů.

Sextáni volí semináře
RNDr. Zdeněk BERGMAN
03.05.2014 23:00:47
Sextáni volí semináře

Od 2. do pátku 12. května 2014 mohou žáci sext přemýšlet o tom, jaké volitelné předměty si zvolí pro poslední dva roky studia. Nabídka je bohatá - obsahuje 29 předmětů či jejich variant. Zvažte nejprve, co plánujete studovat po gymnáziu, co vás baví a na co máte předpoklady (co vám jde). A podle toho si vyberte kombinaci seminářů.

Semináře pro budoucí septimy
RNDr. Zdeněk BERGMAN
17.05.2013 10:09:59
Semináře pro budoucí septimy

Seznamy výukových skupin volitelných předmětů v budoucích septimách byly dne 17. května 2013 vyvěšeny na nástěnce vedle sborovny v 1. patře budovy A. Máte-li k nim nějaké připomínky, obraceljte se na zástupkyni ředitele paní Řehákovou.

Poslední šance
RNDr. Zdeněk BERGMAN
10.05.2013 17:42:34
Poslední šance

Dnes 10. května 2013 do půlnoci máte poslední šanci otevřít ankety na Bakawebu a vybrat si volitelný či nepovinný předmět. Pozdější přihlášky již nebudeme přijímat.