Gymnázium Teplice
Hlavní menu
Maturity


Rok Počet maturantů Rozvrhy
2016 153 8.A, 8.B, 8.C, 8.DX, 8.E, 8.F  
2015 133 8.A, 8.B, 8.CX, 8.D, 8.E, 8.F  
2014 155 8.A, 8.B, 8.C, 8.D, 8.E, 8.F  
2013 144 8.A8.B8.C8.D8.E8.F   
2012 142  8.A-F  
2011 140  8.A8.B8.C8.D8.E8.F  
2010 150  
2009 113  
2008 132  
2007 131  
2006 129  
2005 154  
2004 171  
2003 159  
2002 60  
2001 121    
2000 51    
1999 101    
1998 103    
1997 128    
1996

118

   
Maturitní písemné práce z cizích jazyků
RNDr. Zdeněk BERGMAN
12.04.2017 12:45:48
Maturitní písemné práce z cizích jazyků

12. dubna 2017 psali oktaváni GT písemné práce (formou didaktického testu) profilové části maturit. Z anglického jazyka to bylo 37 žáků, z němčiny 13, z ruštiny 6 a z francouzštiny 2 žáci. Až na jednu omluvenou distanční žákyni přišli všichni pozvaní. 

Témata maturitní písemky
RNDr. Zdeněk BERGMAN
11.04.2017 16:58:15
Témata maturitní písemky

Dnes 11. dubna 2017 psalo 135 oktavánů písemnou práci z českého jazyka, která je součástí společné části maturit. Mohli si vybírat z desti témat různých slohových útvarů. Podívejte se, co měli na výběr.

Protokoly o výsledcích společné části MZ
RNDr. Zdeněk BERGMAN
20.06.2016 20:03:15
Protokoly o výsledcích společné části MZ

Dnes 20. června 2016 byly maturantům prostřednictvím školních mailů odeslány poslední dokumenty s výsledky společné části maturitní zkoušky 2016. Vedle výsledků, které již znají, se tam také mohou dočíst, jaký získali u společné části percentil. Tento dokument požadují některé VŠ a je povinou součástí maturitní dokumentace. Doporučujeme dokument vytisknout a uložit k maturitnímu vysvěčení. M. Řeháková

Maturity na GT skončily
RNDr. Zdeněk BERGMAN
25.05.2016 20:58:56
Maturity na GT skončily

Dlouhé maturitní období, které začalo již 18. dubna písemnými zkouškami, bylo dnes ukončeno. Ze 158 maturantů prospělo 140 (tj. 89%). Nejvíce neúspěchů zaznamenal Čj (5), Zsv (4), M spol. část (3), Z (3) a Aj (3). Celkem studenti neprospěli u 25 dílčích zkoušek. Statistika posledního maturitního dne je následující: zkoušku konalo dvacet čtyři maturantů a jedna repetentka. Tři studenti neuspěli (ze Zsv, zeměpisu a informační gramotnosti).

Druhý maturitní týden – den druhý
RNDr. Zdeněk BERGMAN
24.05.2016 19:06:12
Druhý maturitní týden – den druhý

Dnes 24. května 2016 skládalo maturitní zkoušku dvacet čtyři maturantů a dvě repetentky. Dvě studentky neuspěly, jedna ze dvou předmětů (maturantky nezvládly Aj a Z). Neuspěla i jedna z repetentek (z Čj). Zítra nás čeká poslední den maturitního klání, ve večerních hodinách budou zkoušky všech maturitních tříd zakončeny. 

Druhý maturitní týden zahájen
RNDr. Zdeněk BERGMAN
23.05.2016 18:00:54
Druhý maturitní týden zahájen

Dnes 23. května 2016 byly zahájeny ústní maturitní zkoušky tříd 8.A, 8.D, 8.E a 8.X. Maturitu skládalo dvacet pět maturantů, čtyři studenti neuspěli (z toho jeden ze dvou předmětů). Neúspěchy zaznamenal český jazyk (dvakrát), dějepis, zeměpis a deskriptivní geometrie.

První maturitní týden u konce
RNDr. Zdeněk BERGMAN
19.05.2016 17:08:56
První maturitní týden u konce

8.B, 8.C a 8.F zakončila své studium na naší škole. Dnes 19. května 2016 maturovalo 8 žáků z 8.C, dva žáci neuspěli vždy u jednoho předmětu (ze Zsv a In). Celková statistika za první maturitní týden je následující:

Třetí maturitní den
RNDr. Zdeněk BERGMAN
18.05.2016 18:49:55
Třetí maturitní den

Dne 18. května 2016 skládalo maturitní zkoušku dvacet pět maturantů, jeden student z 8.F neprospěl ze dvou předmětů (český jazyk a informatika). Pro 8.B a 8.F ústní maturity dnešním dnem skončily, v 8.C bude zítra konat zkoušku osm maturantů.

Ústní maturity - den druhý
RNDr. Zdeněk BERGMAN
17.05.2016 18:13:28
Ústní maturity - den druhý

Dne 17. května 2016 skládalo zkoušku dospělosti dvacet pět maturantů, jedna studentka z 8.C neprospěla ze dvou předmětů (český jazyk a základy společenských věd).

První den ústních maturit
RNDr. Zdeněk BERGMAN
16.05.2016 18:30:58
První den ústních maturit

Dne 16. května 2016 byly zahájeny maturitní zkoušky tříd 8.B, 8.C a 8.F. Zkoušku konalo dvacet čtyři maturantů, všichni uspěli. Jen tak dál! Nad regulérností maturit dohlížejí předesedové maturitních komisí, kteří jsou z G Duchcov a G Ústí nad Labem, Jateční.

Podzimní maturity
RNDr. Zdeněk BERGMAN
14.09.2015 15:45:09
Podzimní maturity

Dnes 14. září 2015 proběhly na GT podzimní maturitní zkoušky. Ústní maturitu konalo celkem patnáct studentů, všichni v prvním opravném termínu. Dvanáct žáků opakovalo pouze jeden předmět, tři žáci měli předmětů více.

Poslední maturitní den
RNDr. Zdeněk BERGMAN
27.05.2015 18:36:15
Poslední maturitní den

27. května 2015 skončily ústní maturity tříd 8.B, E, F. Všech 22 maturantů dnes uspělo. Celkové maturitní výsledky za jarní zkušební období ale nejsou příliš povzbudivé. Ze 133 maturantů 21 žáků neuspělo (tj. 16%).

Ústní maturity – pátý den
RNDr. Zdeněk BERGMAN
26.05.2015 16:57:07
Ústní maturity – pátý den

26. května 2015 pokračovaly ústní maturity tříd 8.B, E, F. Z 20 žáků konajících ústní maturitní zkoušky dva maturanti neuspěli (z českého jazyka a základů spol. věd). Zítřejší den je již posledním dnem jarního maturitního období.

Začal druhý maturitní týden
RNDr. Zdeněk BERGMAN
25.05.2015 21:49:05
Začal druhý maturitní týden

25. května 2015 začaly ústní maturity tříd 8.B, E, F. Z 24 žáků konajících ústní maturitní zkoušky dne 25. května čtyři maturanti neuspěli a jedna repetentka se ke zkouškám nedostavila.  Žáci neuspěli z anglického jazyka spol. části (2 žákyně), základů spol. věd, českého jazyka, zeměpisu a informační gramotnosti. Dvě maturantky neprospěly ze dvou předmětů.

Třetí den ústních maturit
RNDr. Zdeněk BERGMAN
21.05.2015 08:02:44
Třetí den ústních maturit

20. května 2015 skončily ústní maturity tříd 8.A, C, D. Z  23 žáků konajících ústní maturitní zkoušky dne 20. května tři maturanti neuspěli. Neúspěchy se dnes týkaly českého jazyka (1 žákyně) a informatiky (3 žáci). Po písemných zkouškách společné i profilové části a prvním maturitním týdnu máme celkem 16 neúspěšných žáků (18 dílčích zkoušek). Nejhorší výsledky zatím zaznamenává český jazyk a informatika.

Druhý den ústních maturit
RNDr. Zdeněk BERGMAN
19.05.2015 17:39:16
Druhý den ústních maturit

19. května 2015 pokračovaly ústní maturity tříd 8.A, C, D. Z 22 žáků konajících ústní maturitní zkoušky tři maturanti neuspěli (jedna maturantka dokonce ze dvou předmětů). Neúspěchy se týkaly dějepisu, základů společenských věd, českého jazyka a německého jazyka ve společné části. Více zde:

První den ústních maturit
RNDr. Zdeněk BERGMAN
18.05.2015 18:04:20
První den ústních maturit

Dnes (18. května 2015) začaly ústní maturitní zkoušky pro třídy 8.A, C, D, X. Z 25  žáků konajících ústní maturitní zkoušky 1 žákyně neuspěla z českého jazyka. Více zde:

Výsledky písemných zkoušek společné části maturit
RNDr. Zdeněk BERGMAN
15.05.2015 19:26:31
Výsledky písemných zkoušek společné části maturit

Písemné zkoušky společné části maturit skončily. Ministerstvo školství dnes zveřejnilo výsledky. Naši studenti si vedli v porovnání s ostatními maturanty České republiky dobře. Neúspěšnost našich žáků je 5,43% (ČR 15,7%, gymnázia 1,7%); v českém jazyce 3,88% (ČR 6,50%), v matematice 2,50% (ČR 24%), v anglickém jazyce 1,28% (ČR 6,30%).

Výsledky profilových maturitních zkoušek – písemná část
RNDr. Zdeněk BERGMAN
14.05.2015 16:53:40
Výsledky profilových maturitních zkoušek – písemná část

Dnes 14. května 2015 byly žákům oktáv sděleny poslední známky z písemných prací profilové části maturitní zkoušky. Kromě jedné studentky uspěli všichni.

Výsledky písemné zkoušky z českého jazyka
RNDr. Zdeněk BERGMAN
14.05.2015 09:03:06
Výsledky písemné zkoušky z českého jazyka

Písemná část společné maturitní zkoušky z českého jazyka byla ohodnocena a žákům byly dnes 14. května 2015 rozeslány maily s podrobným bodovým hodnocením. Ze 133 maturantů neuspělo jen pět.