Gymnázium Teplice
Hlavní menu
IKAP

Implementace Krajského akčního plánu

2017-19

Setkání učitelů
RNDr. Zdeněk BERGMAN
07.02.2018 13:54:53
Setkání učitelů

Dne 6. února 2018 proběhlo na naší škole setkání učitelů biologie, chemie a fyziky v rámci projektu IKAP KÚ Ústí nad Labem. Učitelé zapojených škol byli seznámeni s obsahem a cílem projektu – podpořit polytechnické vzdělávání a spolupracovat s nově vytvořenými metodickými kabinety. V rámci jednotlivých předmětů pak vyslechli zajímavé přednášky odborníků: