Gymnázium Teplice
Hlavní menu
Mundani 2016-19

Mundani je velký česko-německý projekt financovaný z Evropského fondu pro regionální rozvoj.

Vedoucím partnerem je Umweltzentrum Dresden. Číslo projektu je 100 246 593.

Projekt probíhá od 1. dubna 2016 do 31. března 2019.


Mundani je přeshraniční česko-německý projekt pro děti a mládež zaměřený na získávání informací a znalostí protřednictvím mezioborových a zážitkově orientovaných projektových dní.


Projekt Mundani podporuje rozvoj jazykových a interkulturních kompetencí a současně dojde k zachování kulturních památek na obou stranách hranice.

Projektové dny č. 5
RNDr. Zdeněk BERGMAN
16.05.2017 18:51:12
Projektové dny č. 5

Ve dnech 11. a 12. května 2017 navštívily dvě skupiny třídy 5.C v rámci projektu MUNDANI Drážďany, kde se setkaly s žáky místního gymnázia. Tato akce, která se nesla v přátelské atmosféře, splnila svůj účel a byla skvěle připravena. 

Projektové dny č. 5 - foto
RNDr. Zdeněk BERGMAN
16.05.2017 18:44:04

Přinášíme fotodokumentaci ze projektových dnů Mundaní, které se komaly ve dnech 11. a 12. května 2017.

Projektové dny č. 5
RNDr. Zdeněk BERGMAN
10.05.2017 22:59:23
Projektové dny č. 5

Ve dnech 11. a 12. května 2017 se koná akce v rámci česko-německého projektu Mundani na téma Mír. Projektu se účastní žáci 5.C z Gymnázia Teplice a jejich vrstevníci z 9. třídy z Gymnázia Bürgerwiese v Drážďanech.

Projektové dny č. 4
RNDr. Zdeněk BERGMAN
09.05.2017 11:55:01
Projektové dny č. 4

Ve dnech 9. a 10. května 2017 se koná akce v rámci česko-německého projektu Mundani na téma Mír. Projektu se účastní žáci 5.B z Gymnázia Teplice a jejich vrstevníci z 9. třídy z Gymnázia Bürgerwiese v Drážďanech.

Projektové dny č. 3
RNDr. Zdeněk BERGMAN
05.05.2017 12:09:50
Projektové dny č. 3

Dne 4. května 2017 se polovina žáků třídy 5.F Gymnázia Teplice zúčastnila přeshraničního projektu Mundani. Jednalo se o spolupráci mezi českými a německými studenty na téma válka - mír.

Projektové dny č. 3
RNDr. Zdeněk BERGMAN
03.05.2017 21:16:21
Projektové dny č. 3

Ve dnech 4. a 5. května 2017 se koná akce v rámci česko-německého projektu Mundani na téma Mír. Projektu se účastní žáci 5.F z Gymnázia Teplice a jejich vrstevníci z 9. třídy z Gymnázia Bürgerwiese v Drážďanech.

Projektové dny č. 2
RNDr. Zdeněk BERGMAN
02.05.2017 10:16:42
Projektové dny č. 2

Ve dnech 2. a 3. května 2017 se koná akce v rámci česko-německého projektu Mundani na téma Mír. Projektu se účastní žáci 5.A z Gymnázia Teplice a jejich vrstevníci z 9. třídy z Gymnázia Bürgerwiese v Drážďanech.

Projektové dny č. 1
RNDr. Zdeněk BERGMAN
23.03.2017 22:22:14
Projektové dny č. 1

Ve dnech 21. a 22. března 2017 se konala první akce pro žáky spojená s česko-německým projektem Mundani na téma Spravedlnost. Projektu se zúčastnili žáci 3.A z Gymnázia Teplice a jejich vrstevníci z Gymnázia Romaina Rollanda v Drážďanech.

Němci otvírali kapli
RNDr. Zdeněk BERGMAN
22.03.2017 21:02:39

Ještě jednou se vracíme ke slavnosti otevření výukového střediska našeho drážďanského partnera Umweltzentrum Dresden. 13. března 2017 se řečnilo, jednalo a také předvádělo. Též se fotilo - takže vám přinášíme ještě německou sérii snímků.

Němci otvírali kapli
RNDr. Zdeněk BERGMAN
14.03.2017 00:09:51

Včera 13. března 2017 proběhlo v Drážďanech slavnostní setkání k projektu Mundani. Kaple u bývalého hřbitova Matthäusfriedhof byla přebudována na vzdělávací centrum. Ke slavnostní atmosféře přispěla i naše klavíristka K. Sinevičová (6.E).

Prezentace odborné veřejnosti
RNDr. Zdeněk BERGMAN
10.03.2017 19:18:55
Prezentace odborné veřejnosti

Dne 8. března 2017 se konala na Gymnáziu Teplice prezentace pro učitele ze základních a středních škol Ústeckého kraje o projektu Mundani. Učitelé se dověděli, jakým způsobem je projekt financován, jak je realizován, pro která témata jsou připravovány projektové dny i jejich obsah. Účastníci měli také příležitost nahlédnout do Beuronské kaple, která se v rámci projektu zrekontruuje. I. Kuboňová

Beuronskou kapli čeká proměna
RNDr. Zdeněk BERGMAN
21.02.2017 19:12:25
Beuronskou kapli čeká proměna

Díky penězům získaným projektem Mundani financovaným z Evropského fondu pro regionální rozvoj půjde do obnovy Beuronské kaple v letech 2017-18 asi 5,5 mil. korun. Proběhne restaurování výmalby celé kaple a zázemí bude významně stavebně upraveno. Navíc bude zakoupen i mobiliář.

Komorní sbor v kapli
RNDr. Zdeněk BERGMAN
19.12.2016 18:23:11
Komorní sbor v kapli

Dne 18. prosince 2016 byli návštěvníci koncertu Komorního sboru Teplice, který se konal v Beuronské kapli při Gymnáziu Teplice informováni o projektu Mundani, v rámci kterého se bude rekonstruovat i zmíněná kaple. Jedná se o česko-německý projekt zaměřený na ekologické a společenskovědní vzdělávání žáků, který se realizuje v letech 2016 – 2019.

Vánoce zdarma
RNDr. Zdeněk BERGMAN
17.12.2016 18:20:23
Vánoce zdarma

Dne 15. a 16. prosince 2016 byli návštěvníci akce „Vánoce zdarma“, která se konala v Beuronské kapli při Gymnáziu Teplice informováni o projektu Mundani, v rámci kterého se bude rekonstruovat i zmíněná kaple. Jedná se o česko-německý projekt zaměřený na ekologické a společenskovědní vzdělávání žáků, který se realizuje v letech 2016 – 2019.

Mundani - schůzka organizátorů
RNDr. Zdeněk BERGMAN
15.12.2016 18:14:25
Mundani - schůzka organizátorů

Dne 14. prosince 2016 se na Gymnáziu Teplice konala schůzka, které se zúčastnili čeští i němečtí organizátoři a tvůrci projektu Mundani. Vzájemně se informovali o stavu přípravy programu jednotlivých projektových dní, naplánovali termíny jejich realizace v první polovině roku 2017, diskutovali o propagaci a diseminaci projektu i o dalších věcech souvisejících s aktivitami projektu. I. Kuboňová

Informujeme o Mundani
RNDr. Zdeněk BERGMAN
06.12.2016 09:38:12
Informujeme o Mundani

Dne 3. prosince 2016 byli návštěvníci Dne otevřených dveří na Gymnáziu Teplice informování panem ředitelem o projektu Mundani. Jedná se o česko-německý projekt zaměřený na ekologické a společenskovědní vzdělávání žáků, který se realizuje v letech 2016 – 2019. 

Mundani: setkání tvůrců
RNDr. Zdeněk BERGMAN
22.06.2016 17:40:45
Mundani: setkání tvůrců

Dnes 22. června 2016 se na GT setkalo 12 českých a 8 německých tvůrců programů projektových dnů. Vzájemně se seznámili a sdělili si své představy o naplňování dohodnutých témat. Dohodnut byl harmonogram dalších prací a způsob výměny informací o zpracovávaných tématech. Hlavní organizátorkou za GT byla Mgr. Ilona Kuboňová a za německou stranu Marek Liebscher (abs. 1992).

Mundani: pracovní schůzka
RNDr. Zdeněk BERGMAN
10.06.2016 08:12:10
Mundani: pracovní schůzka

Ve čtvrtek 9. června 2016 se na Gymnáziu Teplice sešli zástupci obou projektových partnerů, aby jednali o konkrétní náplni projektových dnů. Dohoda zatím byla dosažena v některých tématech společenskovědních. Do konce června proběhne ještě jedno jednání.

Schůzka k projektu Mundani
RNDr. Zdeněk BERGMAN
14.04.2016 14:44:38
Schůzka k projektu Mundani

Dnes 14. dubna 2016 jsme na GT přivítali skupinu kolegů z Německa - zástupců vedoucího partnera projektu Mundani. Na pracovním jednání jsme s nimi dohodli harmonogram projektových aktivit a schůzek, konkretizovali témata a také organizaci projektových dnů. Na závěr jsme kolegům ukázali Beuronskou kapli a přidali komentář o její historii.

Mundani - nový projekt schválen
RNDr. Zdeněk BERGMAN
13.04.2016 12:22:37
Mundani - nový projekt schválen

Oznamujeme, že dosud největší mezinárodní projekt v historii Gymnázia Teplice, prošel úspěšně odbornou oponenturou a byl vybrán k realizaci. Jde o projekt česko-německé spolupráce zahrnující rozsáhlé kontakty mezi žáky a učiteli českých a německých škol i některých dalších institucí. Uskutečněn bude v době od 1. dubna 2016 do 31. března 2019. Rozpočet české části projektu je 587 830,60 €.