Gymnázium Teplice
Hlavní menu
Ostatní
Drogový kufr
RNDr. Zdeněk BERGMAN
03.06.2015 12:27:34
Drogový kufr

V posledním týdnu května 2015 pracovaly vybrané třídy v hodinách ZSV a Ov s interaktivní pomůckou – drogovým kufrem. Jedná se o materiál, který nám zapůjčili organizátoři projektu Sedmikráska.

První pomoc
RNDr. Zdeněk BERGMAN
07.05.2015 10:05:28
První pomoc

Ve středu 6. května 2015 k nám do školy zavítaly studentky zdravotnické školy, aby v rámci projektu Sedmikráska naučily studenty tříd 3.B, 4.A a 4.B, jak správně poskytnout první pomoc.

Dopravní výchova
RNDr. Zdeněk BERGMAN
25.02.2015 14:27:48
Dopravní výchova

Dne 25. února 2015 studenti tří tříd nižšího stupně gymnázia navštívili dopravně-výchovnou besedu v rámci projektu Sedmikráska vedenou bývalým policistou Dušanem Olahem. Policista hovořil o bezpečném chování chodců a cyklistů v dopravním provozu. Výklad prokládal příklady, které řešil v praxi. Studenti si také vyzkoušeli své znalosti dopravních značek a na závěr zhlédli instruktážní video. Beseda byla zajímavá a poučná. K. Boldišová

Dopravní výchova
RNDr. Zdeněk BERGMAN
23.02.2015 21:58:40
Dopravní výchova

Zítra 24. února 2015 nás v rámci projektu Sedmikráska navštíví bývalý policista p. Dušan Olah, aby ve třech třídách nižšího stupně gymnázia zapůsobil na žáky a přesvědčil je, že dopravní předpisy se vyplatí dodržovat.

Titanic - Freddie - AIDS
RNDr. Zdeněk BERGMAN
11.02.2015 19:39:39
Titanic - Freddie - AIDS

Dnes 11. února 2015 naší školu navšívil bývalý asistent a blízký člověk slavného zpěváka skupiny Queen Freddieho Mercuryho Peter Freestone. Se třídami 6.C, 6.B a 6.E pohovořil o životě s nemocí AIDS. Přiblížil nám konec zpěvákova života a útrapy, s nimiž se musel potýkat. 

Sedmikáska
RNDr. Zdeněk BERGMAN
11.02.2015 18:36:19
Sedmikáska

Cílem projektu probíhajícího od 1. září 2014 do 31. července 2015 je motivace žáků základních a středních škol k přijetí zásad zdravého životního stylu, naučit je rozpoznávat skutečné hodnoty a priority života, nasměrovat správně jejich postoje, připravit je co nejlépe do života a posílit jejich fyzickou i psychickou kondici.

25 let od listopadu 1989
RNDr. Zdeněk BERGMAN
11.11.2014 12:11:06
25 let od listopadu 1989

Letošní státní svátek Den boje za svobodu a demokracii 17. listopadu 2014 si na GT připomeneme obzváště výrazně. Využijeme k tomu i projekty Jeden svět (Člověk v tísni) a Škola přátelská k lidským právům (Amnesty International). Celý listopad bude plný akcí (výstavy, semináře, filmy, besedy, exkurze). Náš hlavní projekt má symbolický název: Díky, že můžem...

Příběhy bezpráví
RNDr. Zdeněk BERGMAN
10.11.2014 20:01:59
Příběhy bezpráví

Mezi 11. a 22. listopadem 2014 budou v hodinách některých seminářů promítnuty dokumenty z cyklu Příběhy bezpráví. Tento cyklus je součástí projektu Jeden svět na školách organizace Člověk v tísni a většinou se věnuje lidskoprávním problémům či problematice moderních dějin. Naše škola se na tomto projektu podílí od samého počátku. Jiří Řehák

Síťové pasti
RNDr. Zdeněk BERGMAN
03.12.2012 17:22:27
Síťové pasti

V listopadu 2012 se na Gymnáziu Teplice uskutečnila další fáze projektu nazvaného Síťové pasti, který je zaměřen na aktuální společenské téma nebezpečí sociálních sítí. Finanční dotace byla poskytnutá Ministerstvem školství, mládeže a tělovýchovy v rámci Programu na podporu aktivit v oblasti prevence rizikového chování na rok 2012. 

Nebezpečí sociálních sítí
RNDr. Zdeněk BERGMAN
06.11.2012 18:42:01
Nebezpečí sociálních sítí

V pondělí 5. listopadu 2012 se uskutečnila další fáze projektu Síťové pasti, který je zaměřen na aktuální společenské téma nebezpečí sociálních sítí. Naši školu navštívili lektoři působící po záštitou celorepublikového projektu E – Bezpečí a ve třech po sobě jdoucích dvouhodinových besedách se setkali se studenty kvint.

Poděkování za adaptační kurzy
RNDr. Zdeněk BERGMAN
10.09.2012 12:17:06
Poděkování za adaptační kurzy

V prvním týdnu školního roku 2012/2013 se uskutečnily seznamovací kurzy pro naše nové studenty prim a kvint. Všechny akce proběhly pod hlavičkou již 3. ročníku projektu Vítejte na Gymnáziu Teplice, jehož cílem je usnadnění přechodu na novou školu a rychlejší seznámení se s třídními učiteli a spolužáky.

CLIL
10.02.2011 18:07:33
CLIL

Content and Language Integrated Learning je integrovaná výuka předmětu a cizího jazyka. Naše škola se zapojila do projektu s dlouhým názvem Metodická a jazyková podpora zavádění moderních metod výuky angličtiny a vytvoření inovativních metodických materiálů pro získávání nových poznatků prostřednictvím angličtiny napříč předměty 2. stupně ZŠ a nižšího stupně víceletých gymnázií organizovaného společností CEET, který je právě na metodu CLIL zaměřen. Naši učitelé...

Podpora zájmu o biologii
29.12.2010 14:02:56
Podpora zájmu o biologii

PODPORA ZÁJMU O BIOLOGII - PROJEKT

Tento projekt běží díky podpoře MUDr. Jana Šedivce. Nadaným žákům jsou poskytována prospěchová stipendia nebo jsou pořizovány učební pomůcky pro biologii.

Podpora zájmu o exaktní vědy
29.12.2010 14:00:21
Podpora zájmu o exaktní vědy

Tento projekt běží za podpory Elektrárny Ledvice již od roku 1995. Nyní je podporován Nadací ČEZ. Talentovaní žáci dostávají prospěchová stipendia, případně jsou nakupovány učební pomůcky a vybavení laboratoří.

GT dostalo 60 000 Kč
29.12.2007 15:35:19
GT dostalo 60 000 Kč

Ledvice, 24. 10. 2007 – Symbolické šeky Nadace ČEZ v hodnotě 330 tisíc korun předal dnes ředitel Elektrárny Ledvice František Strach třem úspěšným žadatelům v grantovém řízení Nadace ČEZ pro 2. pololetí roku 2007. Jsou jimi Gymnázium v Teplicích, Obecní úřad Ohníč a Atletický klub Bílina. Více zde.

Podpora zájmu o exaktní vědy
29.12.2004 14:41:26
Podpora zájmu o exaktní vědy

Ještě připojujeme rozdělení stipendií pro oktavány ve školním roce 2004/05. 

Podpora zájmu o exaktní vědy
29.12.2004 14:16:40
Podpora zájmu o exaktní vědy

V roce 2004 jsme od společnosti ČEZ dostali celkem 70 000 Kč. Ty jsme rozdělili mezi nejlepší žáky v předmětech matematika, fyzika, chemie a deskriptivní geometrie.