Gymnázium Teplice
Hlavní menu
UJEP
Nový začátek spolupráce
RNDr. Zdeněk BERGMAN
06.04.2017 21:24:45
Nový začátek spolupráce

4. dubna 2017 byla uzavřena nová dohoda o spolupráci mezi GT a FVTM UJEP. Předmětem spolupráce budou např. odborné přednášky pro žáky GT, návštěvy laboratoří FVTM, vedení či oponování prací SOČ apod. Za fakultu smlouvu podepsal její děkan prof. Ing. Štefan Michna, PhD.

Den otevřených dveří PF UJEP
RNDr. Zdeněk BERGMAN
07.01.2017 19:33:19
Den otevřených dveří PF UJEP

Z pověření pana děkana Pedagogické fakulty UJEP v Ústí nad Labem pana docenta Pavla Doulíka jste všichni zváni u příležitosti Dne otevřených dveří na návštěvu do prostorů naší fakulty i moderního univerzitního kampusu dne 26. ledna 2017. Program najdete zde.

Konec fakultní školy
RNDr. Zdeněk BERGMAN
03.01.2017 18:51:45
Konec fakultní školy

Od 1. ledna 2017 již GT není fakultní školou FVTM UJEP. Nový děkan prof. Ing. Štefan Michna, PhD. nám dopisem ze dne 29. prosince 2016 oznámil, že z rozhodnutí kolegia děkana nám vypovídá smlouvu o propůjčení titulu "fakultní škola". Nicméně spolupráci se tím cesta zcela neuzavírá.

Den na katedře bohemistiky
RNDr. Zdeněk BERGMAN
07.12.2016 17:52:41
Den na katedře bohemistiky

Ve středu 7. prosince 2016 se žáci 5.D vyučovali na katedře bohemistiky Pedagogické fakulty UJEP v Ústí nad Labem. Nejprve pro ně byl připraven zvláštní vysokoškolský seminář o staroslověnské kultuře vedený dr. Františkem Čajkou ze Slovanského ústavu Akademie věd ČR.

GIS Day na UJEP
RNDr. Zdeněk BERGMAN
23.11.2016 11:58:22
GIS Day na UJEP

Dne 22. listopadu 2016 studenti zeměpisných seminářů a 8.E navštívili akci Přírodovědecké fakulty UJEP – GIS Day. Z přednášek studenti zjistili, že GIS má opravdu velmi široké uplatnění.

O bodík před budoucími češtináři
RNDr. Zdeněk BERGMAN
27.05.2016 13:39:18
O bodík před budoucími češtináři

Studenti 7.C a 7.F napsali v květnu 2016 jako písemnou práci morfologickou část letošních bakalářských klauzur na Pedagogické fakultě UJEP. Klauzurní práce je obsáhlým testem, který je součástí státní závěrečné zkoušky budoucích češtinářů. Z celkových 20 bodů v tvarosloví dosáhli vysokoškoláci průměru 15,2. Naši septimáni je dokázali o bod porazit (7.C – 16,24, 7.F – 16,22). Blahopřejeme! V. Trpka

Příprava SOČ
RNDr. Zdeněk BERGMAN
03.06.2015 23:30:37
Příprava SOČ

2. června 2015 proběhla schůzka studentů s konzultanty SOČ Mgr. Irenou Hralovou, Ing. Tomášem Vysloužilem Ph.D. z FVTM UJEP Ústí nad Labem a Ing. Karlem Ševčíkem z Krobasc s.r.o. Očekáváme, že z řad našich žáků vzejdou řešitelé úloh aplikovaného výzkumu. V. Ševčíková

Jsme fakultní školou
RNDr. Zdeněk BERGMAN
27.05.2015 09:59:25
Jsme fakultní školou

Při návštěvě prof. Františka Holešovského - děkana Fakulty výrobních technologií a managementu UJEP dne 22. května 2015 byla slavnostně podpesána smlouva o vzájemné spolupráci mezi našimi institucemi. Gymnázium Teplice se tak oficiálně stalo fakultní školou. Další informace najdete v článku Teplického deníku zde.

Laboratoře FVTM UJEP
RNDr. Zdeněk BERGMAN
22.05.2015 11:09:19
Laboratoře FVTM UJEP

Dne 21. května 2015 fyzikální skupiny pro talentované ze sext a septim navštívily laboratoře a dílny Fakulty výrobních technologií a managementu. Zdejší pracovníci  nám předvedli zařízení laboratoří, např. elektronový mikroskop, trhací stroje. Závěrečným překvapením byl pro naše studenty raut. Michaela Frimlová, 6.C

Počítačové modelování
RNDr. Zdeněk BERGMAN
13.05.2015 08:48:34
Počítačové modelování

Dne 12. května 2015 se žáci semináře a skupiny pro talentované na fyziku ze septimy zúčastnili přednášky Ing. Radka Honzátka na téma Počítačové modelování, kterou organizovala Fakulta výrobních technologií a managamentu UJEP z Ústí nad Labem. Zdeněk Vácha

Den vědy na UJEP
RNDr. Zdeněk BERGMAN
23.04.2015 19:53:35
Den vědy na UJEP

Ve čtvrtek 23. dubna 2015 se studenti obou biologických seminářů v septimě zúčastnili exkurze na UJEP v Ústí nad Labem, kde byl pro ně v rámci Dne vědy připraven bohatý program.

Dějepisná soutěž České a československé dějiny 1939 - 1945
RNDr. Zdeněk BERGMAN
09.04.2015 12:38:05
Dějepisná soutěž České a československé dějiny 1939 - 1945

Včera 8. dubna 2015 proběhlo v budově nového kampusu UJEP v Ústí nad Labem krajské kolo dějepisné soutěže s tematikou českých zemí a Slovenska za druhé světové války. Náš tým ve složení Eva Kokošková (7.B), Jakub Reich (6.E) a Vojtěch Broný (6.F) obsadil 6. místo z 15 zúčastněných s minimální ztrátou na vítěze.

Vědci studentům
RNDr. Zdeněk BERGMAN
23.03.2015 22:18:48
Vědci studentům

Dne 19. a 20. března 2015 se vybraní studenti Gymnázia Teplice zúčastnili projektu Vědci studentům na Fakultě životního prostředí UJEP. Vyslechli jsme přednášky na téma forenzní antropologie, umělé intelingence, velkého třesku, zatmění Slunce a evoluce člověka.

Od předmětových olympiád na intership u Googlu
RNDr. Zdeněk BERGMAN
11.11.2014 17:47:38
Od předmětových olympiád na intership u Googlu

20. listopadu 2014 od 16 hodin proběhne na FSE UJEP v Ústí nad Labem zajímavá beseda. Od studenta 2. ročníku MFF UK se můžete dozvědět, kam ho katapultovaly výsledky v matematické olmpiádě. Více zde.

Kurz programování
Ing. Věra MINAŘÍKOVÁ
25.09.2014 15:23:06
Kurz programování

V úterý 23.9. proběhla v naší škole první informační schůzka kurzu programování, který nabízí Katedra informatiky UJEP Ústí nad Labem. Náplní kurzu je práce s programovacím jazykem C, využitelným i pro matematickou olympiádu-kategorie P (programování).

GT je fakultní školou PF UJEP
RNDr. Zdeněk BERGMAN
02.05.2014 15:13:31
GT je fakultní školou PF UJEP

Naše spolupráce s Pedagogickou fakultou UJEP Ústí nad Labem byla již v roce 2009 povýšena na úroveň fakultní školy. Na základě smlouvy o spolupráci u nás konají své pedagogické praxe desítky studentů - adeptů učitelského povolání. Úzké vazby mezi fakultou a GT se projevují i tím, že několik našich učitelů má částečný úvazek na UJEP a naopak děkan PF doc. PaedDr. Pavel Doulík, Ph.D. vyučuje chemii na GT.

Hlavičkiáda 2014
RNDr. Zdeněk BERGMAN
28.04.2014 11:29:24
Hlavičkiáda 2014

Chcete poznat zázemí a výrobu v největším chemickém areálu v ČR? Společnost Česká rafinérská, a.s. představujepředního producenta v oblasti rafinerských, petrochemických a agrochemických surovin. Jedno z nejvyspělejších centerpracujících s nejmodernějšími postupy a technologiemi se nachází právě v Záluží u Litvínova. Navštivte společně s námitento přední chemický areál a seznamte se s velmi sofistikovanými procesy kontroly, výroby a zázemím tohoto centra.

Literární soutěž UJEP
RNDr. Zdeněk BERGMAN
23.04.2014 18:25:09
Literární soutěž UJEP

Dnes 23. dubna 2014 se konala ve Vědecké knihovně UJEPu pod záštitou děkana PF UJEPu, doc. PaedDr. Pavla Doulíka, PhD. literární soutěž. Úkolem soutěžících bylo pracovat s materiály Vědecké knihovny UJEPu a abstrahovat informace z textu. Z 10 účastníků, kteří se dostali do druhého kola skončil druhý Dominik Feri ze 7.B. Blahopřejeme.

Dějepisná soutěž - kraj
RNDr. Zdeněk BERGMAN
09.04.2014 16:11:47
Dějepisná soutěž - kraj

Ve středu 9. dubna 2014 se v prostorách katedry dějepisu Filosofické fakulty UJEP Ústí nad Labem uskutečnilo krajské kolo dějepisné soutěže ve znalostech o takzvané první a druhé republice. Reprezentovali nás V. Broný (5.F, J. Tóth (7.E) a R. Fléglová (8.F).

Literární soutěž PF UJEP 2014
RNDr. Zdeněk BERGMAN
24.03.2014 13:41:19
Literární soutěž PF UJEP 2014

Litesrární soutěž pořádají studentky katedry bohemistiky pod záštitou děkana PF doc. PaedDr. Pavla Doulíka, PhD. Soutěž probíhá dvoukolově, přičemž druhé kolo se bude konat na půdě Vědecké knihovny UJEP dne 23. dubna 2014 při příležitosti Dnů vědy a oslavy Mezinárodního dne knihy.