Gymnázium Teplice
Hlavní menu
Spolupráce s VŠ
Nový začátek spolupráce
RNDr. Zdeněk BERGMAN
06.04.2017 21:24:45
Nový začátek spolupráce

4. dubna 2017 byla uzavřena nová dohoda o spolupráci mezi GT a FVTM UJEP. Předmětem spolupráce budou např. odborné přednášky pro žáky GT, návštěvy laboratoří FVTM, vedení či oponování prací SOČ apod. Za fakultu smlouvu podepsal její děkan prof. Ing. Štefan Michna, PhD.

Detektor MX 10
RNDr. Zdeněk BERGMAN
29.03.2017 16:11:11
Detektor MX 10

Ústav technické a experimentální fyziky ČVUT v Praze zapůjčil 27. března 2017 našemu gymnáziu na jeden měsíc nejmodernější detektor radioaktivního záření MX 10.

Белорусский государственный педагогический университет имени Максима Танка
RNDr. Zdeněk BERGMAN
30.01.2017 15:11:46
Белорусский государственный педагогический университет имени Максима Танка

Институт инклюзивного образования

ул. Ф. Скорины, 13220114, г. МинскРеспублика Беларусь

Web: http://iio.bspu.by/

Delegace studentů a učitelů navštívila G Teplice 30. ledna 2017.

Den otevřených dveří PF UJEP
RNDr. Zdeněk BERGMAN
07.01.2017 19:33:19
Den otevřených dveří PF UJEP

Z pověření pana děkana Pedagogické fakulty UJEP v Ústí nad Labem pana docenta Pavla Doulíka jste všichni zváni u příležitosti Dne otevřených dveří na návštěvu do prostorů naší fakulty i moderního univerzitního kampusu dne 26. ledna 2017. Program najdete zde.

Konec fakultní školy
RNDr. Zdeněk BERGMAN
03.01.2017 18:51:45
Konec fakultní školy

Od 1. ledna 2017 již GT není fakultní školou FVTM UJEP. Nový děkan prof. Ing. Štefan Michna, PhD. nám dopisem ze dne 29. prosince 2016 oznámil, že z rozhodnutí kolegia děkana nám vypovídá smlouvu o propůjčení titulu "fakultní škola". Nicméně spolupráci se tím cesta zcela neuzavírá.

Výsledky testování kvartánů
RNDr. Zdeněk BERGMAN
16.12.2016 15:47:19
Výsledky testování kvartánů

V květnu 2016 se žáci letošních tehdejích kvart A a B zúčastnili výzkumu CLoSE. Z výsledků jsme měli velkou radost. V matematice a kompetencích k učení žáci dosáhli nadprůměrných výsledků. Zprávu jsme zveřejnili.

Bankovní institut vysoká škola
RNDr. Zdeněk BERGMAN
11.12.2016 13:32:37
Bankovní institut vysoká škola

Jediná vysoká škola v Teplicích vás zve na prohlídku. Den otevřených dveří se koná v úterý 13. prosince 2016 od 10 hodin na adrese 28. října 26, Teplice.

Zvol si info
RNDr. Zdeněk BERGMAN
08.12.2016 10:37:28
Zvol si info

Studenti semináře Informační gramotnost se v rámci svých hodin v listopadu 2016 seznámili s projektem studentů Masyrykovy univerzity v Brně, který nese název Zvol si info

Den na katedře bohemistiky
RNDr. Zdeněk BERGMAN
07.12.2016 17:52:41
Den na katedře bohemistiky

Ve středu 7. prosince 2016 se žáci 5.D vyučovali na katedře bohemistiky Pedagogické fakulty UJEP v Ústí nad Labem. Nejprve pro ně byl připraven zvláštní vysokoškolský seminář o staroslověnské kultuře vedený dr. Františkem Čajkou ze Slovanského ústavu Akademie věd ČR.

Erasmus Day
RNDr. Zdeněk BERGMAN
07.12.2016 14:45:42
Erasmus Day

Zahraniční oddělení Metropolitní univerzity Praha Vás zve na akci Erasmus Day 2016, která se uskuteční v pátek 9. prosince 2016 v budově MUP v Praze-Strašnicích. Více zde.

Den otevřených dveří na MFF UK
RNDr. Zdeněk BERGMAN
25.11.2016 09:16:15
Den otevřených dveří na MFF UK

Ve středu 23. listopadu 2016 jsme se zúčastnili Dne otevřených dveří na MFF UK v Praze. V první části dopoledního programu jsme si vyslechli přednášku Simulace jevů kolem nás od 5 matematiků, působících na MFF UK, která se zabývala využitím matematických modelů v reálném světě.

GIS Day na UJEP
RNDr. Zdeněk BERGMAN
23.11.2016 11:58:22
GIS Day na UJEP

Dne 22. listopadu 2016 studenti zeměpisných seminářů a 8.E navštívili akci Přírodovědecké fakulty UJEP – GIS Day. Z přednášek studenti zjistili, že GIS má opravdu velmi široké uplatnění.

Cena děkana dopravní fakulty
RNDr. Zdeněk BERGMAN
07.11.2016 20:28:39
Cena děkana dopravní fakulty

Rozšiřte řady dosavadní stovky účastníků předešlých 8. ročníků soutěže, ve které se sešlo na 80 zajímavých příspěvků. Představte nám své práce a nápady i vy! A představte se nám i vy sami – nejlépe jako budoucí studenti naší fakulty!

Spolupráce s VŠ
RNDr. Zdeněk BERGMAN
02.11.2016 11:21:03
Spolupráce s VŠ

Naše škola se díky Pedagogické fakultě UK a francouzské École supérieure du professorat et de l’éducation d’Angers zapojila (již druhým rokem) do projektu stáží francouzských studentů na českých školách. Proro jsme v říjnu 2016 mohli hostit stážistku Amandine Geba.

Američani na gymnáziu
RNDr. Zdeněk BERGMAN
14.06.2016 20:52:02
Američani na gymnáziu

Dnes, v úterý 14. června 2016, se v aule našeho gymnázia setkaly dvě skupiny studentů. Jedna přijela z USA, konkrétně z University of Massachusetts Lowell, a druhá z naší 6.F. Setkání bylo součástí projektu Přírodovědecké fakulty University Karlovy s názvem Geomigrace. Po krátké přednášce o menšinách na Teplicku a historii jejich soužití se po počátečním ostychu rozproudila mezi oběma skupinami debata. Největší dojem na americké studenty udělal náš Biopark a úly u nadchodu. J. Řehák

O bodík před budoucími češtináři
RNDr. Zdeněk BERGMAN
27.05.2016 13:39:18
O bodík před budoucími češtináři

Studenti 7.C a 7.F napsali v květnu 2016 jako písemnou práci morfologickou část letošních bakalářských klauzur na Pedagogické fakultě UJEP. Klauzurní práce je obsáhlým testem, který je součástí státní závěrečné zkoušky budoucích češtinářů. Z celkových 20 bodů v tvarosloví dosáhli vysokoškoláci průměru 15,2. Naši septimáni je dokázali o bod porazit (7.C – 16,24, 7.F – 16,22). Blahopřejeme! V. Trpka

Doc. RNDr. Jiří Dolejší, CSc.
RNDr. Zdeněk BERGMAN
05.04.2016 17:21:31
Doc. RNDr. Jiří Dolejší, CSc.

Dnes 5. dubna 2016 nás po letech opět navštívil Doc. RNDr. Jiří Dolejší, CSc. z MFF UK Praha. Tentokrát svou přednáškou na téma Částice ve fyzice připravil naše žáky na cestu do švýcarského CERNu. Ta se uskuteční na konci dubna. Organizátorem je Mgr. Eva Mojžišová.

Setkání s britskými univerzitami
RNDr. Zdeněk BERGMAN
03.02.2016 18:51:32
Setkání s britskými univerzitami

Velvyslanectví Spojeného království Velké Británie a Severního Irska zorganizovalo v Praze prezentaci britských univerzit. S možnostmi studia v UK se 28. ledna 2016 seznamovala zástupkyně ředitele GT Mgr. Marcela Řeháková. Ta je posléze zprostředkuje našim žákům.

Jak se stát podnikatelem
RNDr. Zdeněk BERGMAN
27.11.2015 21:56:33
Jak se stát podnikatelem

RNDr. Jaroslav Jochman absolvent MFF UK, obor experimentální fyzika, senior konzultant ve společnosti Sykora Swiss Consulting CZ, s.r.o. přednášel 24. listopadu 2015 žákům ekonomických seminářů Ing. Tomášové.

Den otevřených dveří na MFF UK
RNDr. Zdeněk BERGMAN
19.11.2015 20:44:28
Den otevřených dveří na MFF UK

Na Dni otevřených dveří 26. listopadu 2015 se dozvíte vše o možnostech studia na fakultě, získáte informace o přijímacím řízení a uplatnění absolventů. Budete mít možnost navštívit katedry i ústavy a při exkurzích nebo besedách se seznámit se širokou škálou vědeckých a výzkumných aktivit.