Gymnázium Teplice
Hlavní menu
Jan Hus 600

V roce 2015 si připomínám 600 let od hrdinské smrti Mistra Jana Husa.

Gymnázium Teplice připravilo řadu akcí, které budou tohoto velikého Čecha připomínat.

Husovy stopy

Jak jsme si polidštili Jana Husa
RNDr. Zdeněk BERGMAN
06.10.2015 18:47:09
Jak jsme si polidštili Jana Husa

Historické osobnosti představují pro studenty často jen souhrn dat a pojmů. Ukázat  Jana Husa jako dítě, studenta a zralého, nikoli dokonalého muže se na konci školního roku 2014/15 pokusila v dramatu Z Husince do Kostnice letošní 3.A. Pořídili jsme záznam představení, a přestože nahrávka není moc kvalitní, Jirkovi Michalovi se povedlo jí dát solidní formu (k zhlédnutí zde). I. Bejčková

Žáci ZŠ Buzulucká o výstavě Jan Hus 600
RNDr. Zdeněk BERGMAN
05.10.2015 17:32:02
Žáci ZŠ Buzulucká o výstavě Jan Hus 600

Třída 8.D ZŠ Buzulucká navštívila 22. září 2015 naši výstavu o Janu Husovi. (Výstava zůstává přístupná i po celý říjen.) Podívejte se, co o svých zážitcích a dojmech napsali:

Výstava Jan Hus 600
RNDr. Zdeněk BERGMAN
16.09.2015 21:01:41
Výstava Jan Hus 600

Výstavu, kterou připravili učitelé a žáci GT v Beuronské kapli navštívilo během prázdnin 266 návštěvníků. Provázeli je žáci či absolventi naší školy. Až do 10. října 2015 je výstava ještě přístupná pro organizované skupiny a provázejí učitelé dějepisu.

Jan Hus 600 - pozvánka
RNDr. Zdeněk BERGMAN
26.07.2015 17:30:08

Výstava o významném českém církevním reformátorovi probíhá po celé prázdniny 2015 v Beuronské kapli Gymnázia Teplice. Otevřeno denné kromě pondělí od 13 do 17 hodin. Provázejí žáci GT. Vystupné 40/20 Kč.

Výstava Jan Hus 600
RNDr. Zdeněk BERGMAN
25.07.2015 22:13:23
Výstava Jan Hus 600

Od 1. července až do 31. srpna 2015 máte možnost navštívit výstavu věnovanou velkému českému církevnímu reformátorovi a bojovníku za pravdu a spravedlnost Janu Husovi. Připravili ji učitelé a žáci Gymnázia Teplice. Ti žáci také dělají průvodce výstavou, a to každý den (kromě pondělí) od 13 do 17 hodin. Vstup je z Alejní ulice do Beuronské kaple v budově B.

Husitská revoluce v Teplicích
RNDr. Zdeněk BERGMAN
23.07.2015 18:30:29
Husitská revoluce v Teplicích

O táboru lidu na náměstí Svobody 24. června 2015 byl natočen první film. Jde o dokument režiséra Jiřího Řeháka a kameramana Jakuba Hrdličky. Toto dílo máte nyní možnost zhlédnout zde. Přejeme mu hodně úspěchů na filmových festivalech.

Jan Hus 600 - foto z oslav
RNDr. Zdeněk BERGMAN
08.07.2015 13:45:26

Vracíme se ještě k táboru lidu 24. června 2015 na teplickém náměstí Svobody. Tentokráte okem objektivu fotografa Štěpána Hona.

Kvarta a kvinta po stopách husitů
RNDr. Zdeněk BERGMAN
29.06.2015 12:09:30
Kvarta a kvinta po stopách husitů

V pátek 26. června 2015 se třídy 4.A a 5.A vydaly po stopách husitů v našem kraji. Cílem byl výšlap na husitské hrady, přesněji řečeno zříceniny, Kalich a Oltáříček. Cesta ovšem vedla kolem řady dalších zajímavých míst, a tak jsme si přesně v duchu rady našeho průvodce pana učitele Raka "představte si, že jste droni" a za jeho podrobného výkladu alespoň v představách prohlédli celou oblast pěkně shora.

Středověké skriptorium
RNDr. Zdeněk BERGMAN
26.06.2015 21:33:37
Středověké skriptorium

Jedno ze stanovišť dopoledního husitského programu 24. června 2015 bylo i Skriptorium. V učebně číslo 5 jsme se pod vedením paní profesorky Barbory Dvořákové seznámili s prací ve středověkých skriptoriích a vyzkoušeli výrobu knih. Zkoušeli jsme například psát dobovým písmem, jiná skupina se pokusila o vazbu knihy a její přebal.

Jan Hus v novinách
RNDr. Zdeněk BERGMAN
26.06.2015 19:51:21
Jan Hus v novinách

Zprávu o našem Husovu dni přinesl 25. června 2015 Teplický deník. Podívejte se, co o naší akci napsali a jakých 25 fotografií pořídili. Zde.

Učitelé GT připomněli Husa
RNDr. Zdeněk BERGMAN
24.06.2015 21:08:54

24. června 2015 připomínali učitelé GT památku Jana Husa a význam jeho myšlenek prostřednictvím mnoha neobvyklých vyučovacích hodin, ale také svým vzezřením. Podívejte se, jak jim to slušelo.

Tábor lidu na podporu Husa
RNDr. Zdeněk BERGMAN
24.06.2015 20:05:36

Od dvou hodin po poledni na sv. Jana 2015 sešlo se na teplickém rynku Svobody lidí mnoho: učení mistři středního učení teplického, žáci téhož, ale také měšťané tepličtí, chasa chudinská i ozbrojenců počet značný. Proneseny projevy na Husovu podporu byly a take dva dopisy z Kostnice přečteny. Po zprávě o Husově smrti lid pohrozil odplatou a zbraně zařinčely. Houf ozbrojenců včetně jezdectva se pak vydal směrem na Prahu.

Řinčení zbraněmi
RNDr. Zdeněk BERGMAN
24.06.2015 19:58:39

Když se spravedlnost nedovede prosadit slovy, nezbývá, než sáhnout k hrubé síle. Stalo se tak i po přečtení zprávy Petra z Mladoňovic o hrdinské smrti mistra Jana v Kostnici.

Průvod husitů Teplicemi
RNDr. Zdeněk BERGMAN
24.06.2015 18:21:35

Ve tři čtvrtě na dvě 24. června 2015 vyrazil od gymnázia průvod čítající asi 800 osob. Sto z nich byli ozbrojenci. Nechběla jízda ani potah s husitským vozem. Cestou na náměstí Svobody zaněl chorál Ktož jsú boží bojovníci.

O Husovi s faráři
RNDr. Zdeněk BERGMAN
24.06.2015 18:03:04

V rámci připomenutí 600. výročí smrti Jana Husa byli na přednášky a následnou diskusi pozváni představitelé církve. Na jedné straně Husovu činnost obhajovala farářka Československé církve husitské paní Daniela Zdislava Klimešová, na druhé straně volil trochu kritičtější slova Salesián z teplické fary pan Václav Čunek. Do diskuse se zapojili i studenti a tak v nich snad zůstane pocit nečernobílého vnímání této zajímavé historické osobnosti. Jiří Řehák

Průvod husitů - příprava
RNDr. Zdeněk BERGMAN
24.06.2015 17:15:23

Průvod od GT na náměstí Svobody byl naplánován na 13:45 24. června 2015. Přípravy byly veliké, dlouhodobé a odpovědné. Posuďte sami.

Hádání duše s tělem
RNDr. Zdeněk BERGMAN
24.06.2015 12:30:22
Hádání duše s tělem

Den dvacátý čtvrtý měsíce června roku tohoto odehrály se neobyčejné události, které umožnily osazenstvu gymnaziálnímu nahlédnout do doby Mistra Jana. Žactvo i profesoři přenesli se do středověku a zkoumali dobu tuto důkladně. Svědky tak byli neobyčejného sporu, který musel nakonec rozsoudit samotný královský rychtář.

Listování podle Jerznkjana
RNDr. Zdeněk BERGMAN
24.06.2015 12:24:39

Středeční dopoledne patřilo Mistru Janovi i v učebně číslo 15. Kvinty A, B, F tu prostřednictvím V. Jerznkjana 6. A a T. Kučery 3. B listovaly knížkou J. Krajčiříkové Dopisy z Kostnice. Pořad byl sestaven z dopisů, které píše Jan Hus svému žákovi Martinovi. Tyto dopisy se prolínaly s Husovými vzpomínkami na uplynulý život – od dětství až po jeho uvěznění v Kostnici a přístupnou formou přiblížily hlavní události Husova života a jeho učení. Autorem parafrází dopisů, které Mistr Jan Hus posílal svým přátelům v době svého věznění v Kostnici, je V. Jerznkjan. Původní texty upravil jazykově tak, aby byly srozumitelné a zajímavé pro –náctileté, jeho Hus píše maily, používá iPhone, mluví o Facebooku. Mluvené slovo doprovodila dobová scénická hudba. J. Sanitriková

Program Husova dne
RNDr. Zdeněk BERGMAN
23.06.2015 20:04:42
Program Husova dne

Na sv. Jana 24. června 2015 bude celý den v duchu vzpomínek na mistra Jana Husa. Dopoledne bude zvláštní rozvrh plný vyučovacích hodin, besed a dalších akcí zaměřených na Jana Husa a jeho dobu. Odpoledne pak proběhne velký průvod a tábor lidu. Kdo bude ve 14 hodin na náměstí Svobody, bude mít zážitek a ještě se poučí!

Mistr Jan Hus známý i neznámý
RNDr. Zdeněk BERGMAN
23.06.2015 14:42:34
Mistr Jan Hus známý i neznámý

V pondělí 22. června 2015 k příležitosti 600. výročí upálení Jana Husa v Kostnici studenti kvart až septim zhlédli zajímavý komponovaný pořad Mistr Jan Hus známý i neznámý významného hudebního skladatele a šansoniéra Daniela Dobiáše.