Gymnázium Teplice
Hlavní menu
Akce - foto
Galerie tříd 2017
RNDr. Zdeněk BERGMAN
07.07.2017 22:37:26

Na konci června 2017 vyfotil náš absolvent Štěpán Hon opět všechny naše třídy i profesorský sbor.

Projektový den
RNDr. Zdeněk BERGMAN
27.06.2017 16:44:03

V úterý 27. června 2017 proběhlo na našem gymnáziu projektové dopoledne. Většina aktivit se odehrávala venku: v areálu školy (beach volejbal, fotbal, zumba), V Zámecké zahradě a na Letné (in line bruslení, frisbee,kin ball, diskgolf, výtvarná dílna), Barbora, Osek (cyklisté), Doubravka a okolí (turisté). V prostorách školy proběhl turnaj ve florbalu, šachy, deskové hry a hudební dílna. Počasí nám přálo, dopoledne bylo pro žáky i učitele příjemným zpestřením závěru školního roku. A. Vacková

Vyřazení absolventů 2017 - třídy B, D, E
RNDr. Zdeněk BERGMAN
31.05.2017 20:23:25

Od 18 hodin 31. května 2017 se odehrála slavnost označovaná jako vyřazení absolventů. Žáci oktáv B, D a E, kteří úspěšně zvládli maturitu převzali vasvědčení a diplom. Ke slavnostní atmosféře přispěli i hudebníci školního sboru zpěvem Gaudeamus igitur.

Vyřazení absolventů 2017 - třídy A, C, F
RNDr. Zdeněk BERGMAN
31.05.2017 20:15:04

31. května 2017 proběhlo od 17 hodin v aule školy slavnostní rozloučení s úspěšnými maturanty z oktáv A, C, a F. Čerstvým absolventům bylo předáno maturitní vysvědčení a diplom. Atmosféra byla slavnostní, jak se při takové příležitosti sluší.

Návštěvníci z Běloruska a Ruska
RNDr. Zdeněk BERGMAN
27.03.2017 17:34:58

27. března 2017 si přijeli prohlédnout naši školu návštěvníci ze dvou běloruských škol (Vitebsk a Novopolock) a ze dvou ruských škol (Sank Petěrburg). Naši žáci hovořící rusky jim školu ukázali a také jim odpovídali na mnoho otázek. Poděkování patří těmto žákům: A. Shepeleva (7.B), V. Drahošová (6.E), V. Kozjakov (7.D), P. Malov (7.D), V. Hudeček, E. Sadiki, M. Sadiki a S. Sadiki (všichni 6.G).

Vánoční akademie 2016
RNDr. Zdeněk BERGMAN
28.12.2016 12:45:38

Přinášíme fotoreportáž Mgr. Jakuba Doboše z Vánoční akademie GT 22. prosince 2016. Tentokrát jde o o snímky z večerního představení. Všichni účinkující předvedli pod vedením režiséra S. Vašků a pomocných režisérů I. Šimkové, V. Trpky, Bl. Dvořákové a D. Žbánkové výborné výkony.

Vánoční akademie 2016
RNDr. Zdeněk BERGMAN
28.12.2016 12:27:50

Přinášíme prvních několik fotografií z prvního představení Vánoční akademie dne 22. prosince 2016. Všechna vystoupení byla skvělá!

Jak jsme stěhovali trezor
RNDr. Zdeněk BERGMAN
15.12.2016 15:10:39

V rámci výměny oken došlo 30. listopadu 2016 i na stěhování trezoru. Váží asi 500 kg, takže to byl i pro trénované vzpěrače docela oříšek. Nakonec se jim ale podařilo vše umístit na správné místo.

Den otevřených dveří 2016
RNDr. Zdeněk BERGMAN
03.12.2016 20:42:55

Tak takhle to vypadalo na Gymnáziu Teplice v sobotu 3. prosince 2016. Návštěvníků nepočítaně. A věříme, že bylo co vidět.

Ohlédnutí za Festivalem románských kultur
RNDr. Zdeněk BERGMAN
22.09.2016 12:42:52

Od pátku 16. do neděle 18. září 2016 probíhaly akce zařazené do festivalu organizovaného Kulturním centrem Viktorie Santy Cruz při Gymnáziu Teplice. Nyní přinášíme malé fotografické ohlédnutí.

Canzoneta - 10 let
RNDr. Zdeněk BERGMAN
22.09.2016 08:33:31

V sobotu 17. září 2016 proběhl v Domě kultury v Teplicích velký koncert k jubileu Canzonetty - pěveckého sboru Gymnázia Teplice. Jaké hosté vystoupily sbory Collegium Hortensis, Mazlíci GT, Hudební sdružení Gymnázia Jihlava, Písklata, Poupata a Pramínek. Koncert byl velmi úspěšný. Fotoreportáž zachycuje nejen samotný koncert, ale i přípravu na něj.

Známe se lépe
RNDr. Zdeněk BERGMAN
07.09.2016 23:02:32

Adaptační kurz mají úspěšně za sebou i třídy 5.E a 5.F. Osek a jeho okolí, krásné letní počasí, posezení u táboráku, bohatý program, který zcela vylučoval nudu, v takových kulisách se 6. a 7. září 2016 kurz odehrál. Více než šedesát nových kvintánů se například přesvědčilo, že lyžovat se dá i ve čtyřech a pozpátku nebo že během jediné hodiny může vzniknout originální kolektivní portrét à la Giuseppe Arcimboldo. Nejdůležitější však bylo zjištění, jak je příjemné pomoci ostatním či že je možné spolehnout se na pomoc nových kamarádů. Více prozradí následující fotogalerie. O. Reich

Letec od 311. perutě na GT
RNDr. Zdeněk BERGMAN
06.09.2016 22:02:48

Přinášíme fotoreportáž z návštěvy pana Petra Artona - letce - příslušníka RAF a také předválečného teplického občana. Na GT ho doprovázel pan Adam Hradílek, vedoucí skupiny orální historie Ústavu pro studium totalitních režimů, který spolu s kameramanem z ČT připravuje o životní pouti tohoto zajímavého člověka televizní dokument.

Adaptace je legrace
RNDr. Zdeněk BERGMAN
06.09.2016 21:52:19

5. a 6. září 2016 se konal adaptační kurz pro třídy 5.C a 5.D v Oseku. Nejdříve nám trochu pršelo, a tak jsme některé aktivity museli přesunout do místního společenského centra. Déšť ale nikomu nezkazil náladu, dokonce ti nejotrlejší si večer opekli vuřty v pořádném lijavci. Druhý den dopoledne jsme se vyřádili při teambuldingu a zjistili, jak jde všechno lépe, když všichni táhnou za jeden provaz. V. Trpka

Konec zábavy
RNDr. Zdeněk BERGMAN
05.09.2016 21:03:51
Konec zábavy

Ve třídě 1.A je 30 nejmladších žáků Gymnázia Teplice. Od 1. září 2016 byl pro ně připraven pestrý program zaměřený na seznámení se spolužáky a na poznání budov gymnázia. Každý rok se nám někteří primáni ztratí. Ale nebojte, vždy se najdou.

Imatrikulace 1.A
RNDr. Zdeněk BERGMAN
05.09.2016 11:39:43

Do rukou ředitele školy složili 5. září 2016 slib žáci 1.A. Podáním ruky a slovem "slibuji" vyjádřili odhodlání řádně studovat. Ředitel jim popřál pevnou vůli, které je k učení vždy třeba.

Víkend 5.B na Moldavě
RNDr. Zdeněk BERGMAN
05.09.2016 11:10:34

Prakticky celá kvinta B strávila víkend od 2. do 4. září 2016 v domáckém prostředí bývalé policejní služebny na Moldavě. V intenzivním programu došlo na turistiku, stmelování, vzájemné poznávání, hry po skupinách i promítání filmu. O úspěchu akce svědčí mj. fakt, že si třídní zapamatoval jména všech studentů v rekordním čase. Jakub Mráček

Projektové dopoledne pro primu
RNDr. Zdeněk BERGMAN
02.09.2016 17:27:25

Pátkem 2. září 2016 dopoledne byl završen adaptační kurz pro žáky primy. Formou soutěží a vědomostních úkolů se seznámili nejen s prostředím nové školy, ale poznali se blíže navzájem a předpokládáme, že si zde našli i své budoucí kamarády. Průvodkyněmi jim byly studentky třídy 8.E a 8.F. Více v přiložené fotodokumentaci. A. Vacková

Imatrikulace 5.E a 5.F
RNDr. Zdeněk BERGMAN
02.09.2016 16:54:48

Slib studenta složený 2. září 2016: Po celou dobu studia na Gymnáziu Teplice budu co nejlépe využívat svých schopností a možností, abych dosáhl úplného středoškolského vzdělání a co nejlépe se připravil na studium vysoké školy či k výkonu povolání. Budu se řídit zásadami humanistické morálky, dodržovat platné zákony i pravidla občanského soužití ve škole i mimo ni tak, abych dělal čest sobě i škole. To slibuji.

Imatrikulace 5.C a 5.D
RNDr. Zdeněk BERGMAN
02.09.2016 16:47:20

Zatímco primáni absolvují už v prvních dvou dnech školy adaptační kurz, žáci kvint dnes 2. září 2016 skládali studentský slib. První přišly na řadu třídy 5.C (třídní učitel Mgr. Radek Blahota) a 5.D (třídní učitel Mgr. Vladimír Trpka, Ph.D.).