Gymnázium Teplice
Hlavní menu
Distanční studium
Podmínky studia distanční formou
RNDr. Zdeněk BERGMAN
06.08.2011 17:20:13
Podmínky studia distanční formou

Vnitřní předpis Gymnázia Teplice

Kritéria pro přijetí ke studiu - čtyřleté studium - distanční forma
RNDr. Zdeněk BERGMAN
06.01.2011 16:57:46
Kritéria pro přijetí ke studiu - čtyřleté studium - distanční forma

Přijímací řízení - kritéria pro přijetí k čtyřletému studiu (obor 79-41-K/41) - distanční forma vzdělávání

Tato kritéria jsou stanovena a zveřejněna dle § 60 odst. (4) zákona č. 561/2004 Sb. (školský zákon) a dále dle § 4 odst. (1) písmeno c) vyhlášky č. 671/2006 Sb. o přijímacím řízení.

Kromě zákonem stanovených podmínek (viz zákon č. 561/2004 Sb. §§ 59-64) a podmínek uvedených ve vyhlášce č. 671/2004 Sb., kterou se stanoví podrobnosti o organizaci přijímacího řízení ke vzdělávání ve středních školách, stanovuji tato kritéria pro přijetí na Gymnázium Teplice:

Dokumenty pro distanční studium
18.11.2010 23:11:51
Dokumenty pro distanční studium

Distanční forma studia je určena pro ty, kteří se nemohou účastnit formy denní (třeba proto, že již mají své zaměstnání). Uskutečňuje se především pomocí dálkového přístupu - fyzická přítomnost ve škole je třeba pouze na zkoušky.

Zde jsou odkazy na osnovy všech předmětů, které se v distanční formě studia v současnosti vyučují i s požadavky na studenty a se seznamy maturitních okruhů. Soubory jsou ve formátu .xls (Excel) a je vhodné si je před prohlížením stáhnout.