Gymnázium Teplice
Hlavní menu
Výsledky voleb
Výsledky voleb 2014
RNDr. Zdeněk BERGMAN
01.12.2014 20:10:05
Výsledky voleb 2014

Vyhlašuji výsledky opakovaných voleb do školské rady GT. Při druhé volební výzvě, která byla uzavřena 29. listopadu 2014 byla členkou školské rady zvolena Mgr. Kamila Panešová. Nikdo z dalších kandidátů nedosáhl potřebné hranice 10 % hlasů všech oprávněných voličů. Proto jsem zbývajícími členy školské rady jmenoval Ing. Bohumila Fišera a Ing. Marcelu Kučerovou.

Výsledky voleb 2014
RNDr. Zdeněk BERGMAN
25.11.2014 22:09:58
Výsledky voleb 2014

Včera 24. listopadu 2014 bylo ukončeno hlasování ve volbách zástupců rodičů a zletilých žáků a učitelů do školské rady Gymnázia Teplice. Zatímco tři reprezentanti učitelů byli zvoleni, tak zástupci rodičů a zletilých zástupců nikoliv. Nikdo z kandidátů totiž nedosáhl 10 % hlasů všech oprávněných voličů, což je podmínkou pro zvolení danou volebním řádem.

Výsledky doplňovacích voleb
RNDr. Zdeněk BERGMAN
20.11.2013 11:11:10
Výsledky doplňovacích voleb

Ve dnech 18. - 19. listopadu proběhly doplňovací volby do školské rady GT. Zúčastnilo se rovných 20 % oprávněných voličů. Na prvním místě se umístila Ing. Marcela Kučerová se 173 hlasy a na místě druhém Bc. Alena Pavlištíková se 144 hlasy. Novým reprezentantem zletilých žáků a zákonných zástupců nezletilých žáků se tedy stává Ing. Kučerová.

Výsledky voleb 2011
RNDr. Zdeněk BERGMAN
02.01.2012 00:27:41
Výsledky voleb 2011

V prosinci 2011 se uskutečnily třetí volby do školské rady Gymnázia Teplice. Další tři členy jmenuje Ústecký kraj.

Výsledky voleb 2008
10.01.2009 14:36:29
Výsledky voleb 2008

V prosinci 2008 se konaly druhé volby do školské rady Gymnázia Teplice.

Výsledky voleb 2005
10.01.2006 14:30:49
Výsledky voleb 2005

V listopadu 2005 proběhly první volby do nově ustavované školské rady Gymnázia Teplice.