Gymnázium Teplice
Hlavní menu
Uchazečům o místo

Požadavky na uchazeče o místo učitele na Gymnáziu Teplice:


1. Vysokoškolské vzdělání pedagogického směru s kvalifikací pro střední školy (dokládá se kopií diplomu a vysvědčení o státní závěrečné zkoušce)

2. Čistý trestní rejstřík (dokládá se výpisem z rejstříku trestů vystaveným nejdříve půl roku před předpokládaným nástupem – možno dodat až při podpisu smlouvy)

3. Předložení životopisu, v němž nechybí

 • osobní údaje (např. věk, státní občanství, stav, děti…)

 • informace o studiu (kde, kdy, obor, téma diplomové práce)

 • data o absolvování kurzů, školení, postgraduálního studia apod.

 • údaje o zaměstnání (zaměstnavatel, druh práce, kdy, kde, adresa posledního zaměstnavatele)

 • informace o znalosti cizích jazyků (popsat stupeň zvládnutí)

 • údaje o znalosti práce s počítačem (např. ovládání editorů, užívání Internetu a e-mailu)

 • uvedení zálib a schopností – zvláště pak těch, které jsou významné pro práci učitele (např. sportovní či hudební činnost)

 • vlastní hodnocení zdravotního stavu (např. zdravotní omezení)

4. Stručně formulovaná představa o budoucí práci a o předpokládaném přínosu uchazeče pro Gymnázium Teplice obsahující

 • vlastnosti, o kterých soudíte, že je máte a že jsou potřebné pro kvalitní práci učitele

 • nabídku toho, co (kromě kvalitní výuky) Gymnáziu Teplice nabízíte

 • preference vyučovacích předmětů (kterému předmětu dáváte přednost)

 • údaj, zda chcete učit na plný či jen částečný úvazek (kolik hodin týdně)

 • sdělení o ochotě či neochotě přijmout zkrácený úvazek a smlouvu na dobu určitou

 • datum předpokládaného nástupu

5. Absence vad řeči (u cizinců se toleruje nedokonalá výslovnost “ř”)

6. Doklady potřebné  před uzavřením pracovní smlouvy:

 • osobní dotazník + fotografii
 • občanský průkaz (k ověření dat uvedených v osobním dotazníku)

 • výpis z rejstříku trestů (ne starší 3 měsíců)

 • vstupní lékařská prohlídka

 • doklady o nejvyšším dosaženém vzdělání (diplom, vysvědčení)

 • doklady o všech předchozích zaměstnání (potvrzení o dobách zaměstnání, mateřské dovolené, civilní službě a vojenské základní službě)

 • zápočtový list z posledního zaměstnání (neboli potvrzení o zaměstnání)

 • pracovní povolení a povolení k pobytu na území ČR(jen u cizinců mimo EU)

 • potvrzení o změně pracovní schopnosti (průkaz ZTP, ZTP-P), jen u občanů se změněnou pracovní schopností

7. Doklady potřebné v den nástupu:

 • kopie rodného listu dítěte (dětí) - pokud nějaké máte a pokud chcete uplatňovat snížení daní

 • kopie rozsudku soudu (u rozvedených), kde je uvedeno, že vám bylo svěřeno dítě do péče (jen v případě, že budete chtít uplatňovat odpočitatelnou položku na dítě)

 • potvrzení o zdanitelných příjmech z posledního zaměstnání

 • potvrzení o návštěvě školy (u studentů), pokud se ještě soustavně připravujete na budoucí povolání

 • pokud je více zaměstnavatelů, určit toho, u kterého se bude vyplňovat daňové prohlášení (žádat o uplatnění nezdanitelné částky)

 • pracovní smlouva (uzavřená nejpozději v den nástupu do zaměstnání) - připravíme my

 • platový výměr (vystavený nejpozději v den nástupu do zaměstnání) - připravíme my

 • vnitřní informační pokyn o nároku na dovolenou, termínech výplat atd. - připravíme my

 • dohoda o výplatě platu převodem na účet - připravíme my

 • doklad o vyřazení z evidence ÚP (jen v případě, že byl pracovník uchazečem o zaměstnání)

Přijmeme vedoucí prodejny
RNDr. Zdeněk BERGMAN
04.11.2017 14:24:43
Přijmeme vedoucí prodejny

Gymnázium Teplice hledá vedoucí prodejny odborné literatury školních potřeb. Pracovní náplň je pestrá - nejen prodej, ale i vedení evidence skladových zásob, práce na počítači (excel nutností), obsluha kopírovacích strojů, laminátorů, vazačů... Nástup od prosince 2017. Základní plat 16 800 Kč. 

Gymnázium Teplice přijme uklízečku
RNDr. Zdeněk BERGMAN
14.10.2017 13:40:29
Gymnázium Teplice přijme uklízečku

Od 1. listopadu 2017 přijmeme ukízečku za těchto podmínek: Pracovní doba 6 hodin denně. (Ve dnech školního vyučování 12:00 - 18:30, o prázdninách 7:00 - 13:30). Základní plat 10750 Kč. Zájemci se mohou hlásit u p. Hyklové na tel.: 471 813 010 nebo osobně v sekretariátu školy.

Hledá se správce sítě
RNDr. Zdeněk BERGMAN
21.01.2016 19:56:26
Hledá se správce sítě

Gymnázium Teplice přijme od 1. února 2016 správce počítačové sítě. Musí zvládnout obhospodařit cca dvě stě počítačů, musí umět instalovat programy a musí se vyznat ve Windows Serveru 2012, musí být schopen instalovat hardware i vyměňovat součástky a provádět drobné opravy. Správce musí být šikovný a milý a musí se stále učit. Zájemci se mohou hlásit u ředitele - pro začátek e-mailem s životopisem.