Gymnázium Teplice
Hlavní menu
Uchazečům o místo

Požadavky na uchazeče o místo učitele na Gymnáziu Teplice:


1. Vysokoškolské vzdělání pedagogického směru s kvalifikací pro střední školy (dokládá se kopií diplomu a vysvědčení o státní závěrečné zkoušce)

2. Čistý trestní rejstřík (dokládá se výpisem z rejstříku trestů vystaveným nejdříve půl roku před předpokládaným nástupem – možno dodat až při podpisu smlouvy)

3. Předložení životopisu, v němž nechybí

 • osobní údaje (např. věk, státní občanství, stav, děti…)

 • informace o studiu (kde, kdy, obor, téma diplomové práce)

 • data o absolvování kurzů, školení, postgraduálního studia apod.

 • údaje o zaměstnání (zaměstnavatel, druh práce, kdy, kde, adresa posledního zaměstnavatele)

 • informace o znalosti cizích jazyků (popsat stupeň zvládnutí)

 • údaje o znalosti práce s počítačem (např. ovládání editorů, užívání Internetu a e-mailu)

 • uvedení zálib a schopností – zvláště pak těch, které jsou významné pro práci učitele (např. sportovní či hudební činnost)

 • vlastní hodnocení zdravotního stavu (např. zdravotní omezení)

4. Stručně formulovaná představa o budoucí práci a o předpokládaném přínosu uchazeče pro Gymnázium Teplice obsahující

 • vlastnosti, o kterých soudíte, že je máte a že jsou potřebné pro kvalitní práci učitele

 • nabídku toho, co (kromě kvalitní výuky) Gymnáziu Teplice nabízíte

 • preference vyučovacích předmětů (kterému předmětu dáváte přednost)

 • údaj, zda chcete učit na plný či jen částečný úvazek (kolik hodin týdně)

 • sdělení o ochotě či neochotě přijmout zkrácený úvazek a smlouvu na dobu určitou

 • datum předpokládaného nástupu

5. Absence vad řeči (u cizinců se toleruje nedokonalá výslovnost “ř”)

6. Doklady potřebné  před uzavřením pracovní smlouvy:

 • osobní dotazník + fotografii
 • občanský průkaz (k ověření dat uvedených v osobním dotazníku)

 • výpis z rejstříku trestů (ne starší 3 měsíců)

 • vstupní lékařská prohlídka

 • doklady o nejvyšším dosaženém vzdělání (diplom, vysvědčení)

 • doklady o všech předchozích zaměstnání (potvrzení o dobách zaměstnání, mateřské dovolené, civilní službě a vojenské základní službě)

 • zápočtový list z posledního zaměstnání (neboli potvrzení o zaměstnání)

 • pracovní povolení a povolení k pobytu na území ČR(jen u cizinců mimo EU)

 • potvrzení o změně pracovní schopnosti (průkaz ZTP, ZTP-P), jen u občanů se změněnou pracovní schopností

7. Doklady potřebné v den nástupu:

 • kopie rodného listu dítěte (dětí) - pokud nějaké máte a pokud chcete uplatňovat snížení daní

 • kopie rozsudku soudu (u rozvedených), kde je uvedeno, že vám bylo svěřeno dítě do péče (jen v případě, že budete chtít uplatňovat odpočitatelnou položku na dítě)

 • potvrzení o zdanitelných příjmech z posledního zaměstnání

 • potvrzení o návštěvě školy (u studentů), pokud se ještě soustavně připravujete na budoucí povolání

 • pokud je více zaměstnavatelů, určit toho, u kterého se bude vyplňovat daňové prohlášení (žádat o uplatnění nezdanitelné částky)

 • pracovní smlouva (uzavřená nejpozději v den nástupu do zaměstnání) - připravíme my

 • platový výměr (vystavený nejpozději v den nástupu do zaměstnání) - připravíme my

 • vnitřní informační pokyn o nároku na dovolenou, termínech výplat atd. - připravíme my

 • dohoda o výplatě platu převodem na účet - připravíme my

 • doklad o vyřazení z evidence ÚP (jen v případě, že byl pracovník uchazečem o zaměstnání)

Gymnázium Teplice přijme uklízečku
RNDr. Zdeněk BERGMAN
14.10.2017 13:40:29
Gymnázium Teplice přijme uklízečku

Od 1. listopadu 2017 přijmeme ukízečku za těchto podmínek: Pracovní doba 6 hodin denně. (Ve dnech školního vyučování 12:00 - 18:30, o prázdninách 7:00 - 13:30). Základní plat 10750 Kč. Zájemci se mohou hlásit u p. Hyklové na tel.: 471 813 010 nebo osobně v sekretariátu školy.

Hledá se správce sítě
RNDr. Zdeněk BERGMAN
21.01.2016 19:56:26
Hledá se správce sítě

Gymnázium Teplice přijme od 1. února 2016 správce počítačové sítě. Musí zvládnout obhospodařit cca dvě stě počítačů, musí umět instalovat programy a musí se vyznat ve Windows Serveru 2012, musí být schopen instalovat hardware i vyměňovat součástky a provádět drobné opravy. Správce musí být šikovný a milý a musí se stále učit. Zájemci se mohou hlásit u ředitele - pro začátek e-mailem s životopisem.