Gymnázium Teplice
Hlavní menu
Přestup na GT

Přestup na naší školu

Postup při přestupu na Gymnázium Teplice z jiné střední školy je následující:

 


 • Žadatel (zákonný zástupce žáka nebo plnoletý student) napíše žádost adresovanou vedení školy, v níž uvede

 • oč žádá (o povolení přestupu syna Jana Nováka  z Gymnázia Prčice na Gymnázium Teplice),

 • do jakého ročníku chce nastoupit,

 • k jakému datu chce přestup uskutečnit,

 • stručně důvod přestupu - např. přestěhování, zájem o náročnější studium apod.,

 • údaje o studiu jazyků - které a kolik let a stupeň jejich zvládnutí,

 • zpáteční adresu,

 • vlastnoruční podpis,

 • a přiloží kopií posledního vysvědčení.

 • Cizí státní příslušník (mimo EU) musí navíc doložit legálnost pobytu na území Česka a poslední vysvědčení (je-li z ciziny) musí být doplněno úředním překladem.

 • Ředitel Gymnázia Teplice žádost posoudí, projedná s ředitelem školy, z níž žák přestupuje (je-li to škola v Česku), případně stanoví podmínky. Může jít např. o složení vstupní zkoušky nebo doplňovacích zkoušek z některých předmětů.

 • Ředitel vydá (nejpozději do 30 dnů) rozhodnutí.

Tento postup vychází z §66 zákona č. 561/2005 Sb. v platném znění.