Gymnázium Teplice
Hlavní menu
Pokyny k přijímacímu řízení
Časový rozpis přijímacích testů
RNDr. Zdeněk BERGMAN
02.02.2017 22:51:24
Časový rozpis přijímacích testů

Uchazeči se dostaví v příslušném termínu na adresu Gymnázium Teplice, Budova A, Čs. dobrovolců 530/11, Teplice. Vhodné je přijít v čase 8:00 až 8:15. Ve vestibulu školy budou orientační panely s rozpisy uchazčů do jednotlivých učeben. Všichni musí být v příslušných učebnách do 8:30.

V čase mezi oběma testy mají uchazeči volno a mohou opustit areál školy. Pokud zůstanou ve škole, musí se zdržovat ve studovně ve 3. patře, kde bude nad nimi vykonáván dohled. Návrat do učeben je vhodný cca 30 - 15 minut před časem druhé zkoušky.