Gymnázium Teplice
Hlavní menu
Pokyny k přijímacímu řízení

Testy připravuje Centrum pro zjišťování výsledků vzdělávání (CZVV).

Předpokládáme přijetí nejvýše 30 žáků do prim a 150 do kvint.


Na panelech ve vestibulu budou seznamy s rozdělením do učeben.

(Žáci se nepřezouvají.)

Výsledky přijímacího řízení zveřejníme, jakmile nám budou z CZVV dodány. Tento den tedy budou na webu školy a také budou vyvěšeny ve vestibulu budovy A. Rozhodnutí si budou moci zákonní zástupci vyzvednout v podatelně (strážnice).

Časový rozvrh přijímacího řízení
RNDr. Zdeněk BERGMAN
17.01.2018 17:59:46
Časový rozvrh přijímacího řízení

MŠMT stanovilo svým sdělením z 12. ledna 2018 jednotné zkušební schéma přijímacích zkoušek na střední školy. Originál najdete zde a nahlédnout můžete hned tady:

3. den přijímacích zkoušek
RNDr. Zdeněk BERGMAN
19.04.2017 08:43:07
3. den přijímacích zkoušek

19. dubna 2017 je druhý termín prvního kola pro uchazeče z devátých tříd. Týká se 44 žáků. Výsledky testů z matematiky a českého jazyka se budou jednotlivým školám oznamovat z Centra pro zjišťování výsledků vzdělávání 28. dubna. My k bodům za testy přidáme body za ZŠ, sestavíme žebříček a rozhodneme o přijetí. Pak výsledky zveřejníme.

2. den přijímacích zkoušek
RNDr. Zdeněk BERGMAN
17.04.2017 09:11:44
2. den přijímacích zkoušek

18. dubna 2017 pokračují přijímací zkoušky. Na tento termín je pozváno 89 uchazečů o osmileté studium. Podrobný časový rozpis je zde. Ještě však upozorňujeme, že v době přestávky mezi oběma testy bude uchazečům k dispozici studovna ve 3. patře. Opustit prostor školy mohou jen v doprovodu rodičů.

1. den přijímacích zkoušek
RNDr. Zdeněk BERGMAN
11.04.2017 12:06:26
1. den přijímacích zkoušek

12. dubna 2017 začínají přijímací zkoušky. Na tento termín je pozváno 125 uchazečů o čtyřleté studium. Podrobný časový rozpis je zde. Ještě však upozorňujeme, že v době přestávky mezi oběma testy musí uchazeči opustit prostor školy.

Časový rozpis přijímacích testů
RNDr. Zdeněk BERGMAN
02.02.2017 22:51:24
Časový rozpis přijímacích testů

Uchazeči se dostaví v příslušném termínu na adresu Gymnázium Teplice, Budova A, Čs. dobrovolců 530/11, Teplice. Vhodné je přijít v čase 8:00 až 8:15. Ve vestibulu školy budou orientační panely s rozpisy uchazčů do jednotlivých učeben. Všichni musí být v příslušných učebnách do 8:30.

O přijímacích zkouškách na GT
RNDr. Zdeněk BERGMAN
08.10.2016 14:52:21
O přijímacích zkouškách na GT

Protože Parlament ČR rozhodl o změně školského zákona, budou přijímací zkoušky na jaře 2017 probíhat jinak, než bylo na GT tradicí. Všichni uchazeči o studiu (osmileté i čtyřleté) budou skládat přijímací zkoušky z českého jazyka a matematiky. Testy budou jednotné v celém Česku pro všechny obory studia končící maturitou.

Uchazečům o studium
RNDr. Zdeněk BERGMAN
12.04.2016 14:44:36
Uchazečům o studium

Připomínáme, že informace pro uchazeče o studium na GT jsou ne webu školy v rubrice Uchazečům o studium/ Pokyny k přijímacímu řízení. Zkoušky se konají v pondělí 18. dubna 2016. Přijďte včas, řádně připraveni a respektujte pokyny organizátorů. Výsledky budou zveřejněny na webu GT 22. dubna.

Uchazečům o osmileté studium
RNDr. Zdeněk BERGMAN
05.04.2016 15:58:06
Uchazečům o osmileté studium

Pozvánky k přijímacím zkouškám byly odeslány v posledním týdnu března 2016. Přijímací testy bude 69 uchazečů psát 18. dubna od 8:30. Rozpisy do jednotlivých učeben budou ráno k dispozici (na žlutých papírech) ve vestibulu školy.

Uchazečům o čtyřleté studium
RNDr. Zdeněk BERGMAN
05.04.2016 15:45:28
Uchazečům o čtyřleté studium

V pátek 1. dubna 2016 jsme rozeslali pozvánky 58 uchazečům, kteří budou muset 18. dubna skládat přijímací zkoušky. (Začátek je v 8:00, rozpisy budou viset ve vstupním vestibulu.) Dnes 5. dubna jsme odeslali informační dopisy 116 uchazečům, kteří splnili podmínky pro přijetí bez zkoušek.

Pokyny k přijímacím zkouškám
RNDr. Zdeněk BERGMAN
21.04.2015 13:56:38
Pokyny k přijímacím zkouškám

Zde jsou pokyny k přijímacím zkouškám, které se budou konat ve dnech 22. a 23. dubna 2015. Uchazeči z 5. tříd začínají v 8:00, z 9. tříd v 8:50. Je vhodné přijít asi 10 minut před uvedeným časem a najít příslušnou učebnu a své místo v ní. Ve vestibulu budovy A budou panely se seznamy a šipky k učebnám. Přezouvat se žáci nemusejí.

Průběh přijímacích testů
RNDr. Zdeněk BERGMAN
17.04.2014 18:37:12
Průběh přijímacích testů

Zde jsou pokyny k přijímacím zkouškám, které se budou konat ve dnech 22. a 23. dubna 2014. Uchazeči z 5. tříd ZŠ začínají v 8:00, uchazeči z 9. tříd ZŠ až v 9:00. Je vhodné přijít asi 10 minut před uvedeným časem a najít příslušnou učebnu a své místo v ní. Ve vestibulu budovy A budou panely se seznamy a šipky k učebnám. Přezouvat se žáci nemusejí.

Pokyny k přijímacím zkouškám
RNDr. Zdeněk BERGMAN
16.04.2013 17:19:27
Pokyny k přijímacím zkouškám

Ještě jednou připomínáme, že 22. a 23. dubna 2013 se konají přijímací testy. Podrobné pokyny všem účastníkům jsou zde.

K přijímacím zkouškám
RNDr. Zdeněk BERGMAN
20.04.2012 16:57:11
K přijímacím zkouškám

V pondělí 23. dubna 2012 přijde 103 uchazečů skládat přijímací zkoušky. Pokyny sice obdrželi všichni poštou, ale ještě připomínáme a shrnujeme:

Jak na učení
RNDr. Zdeněk BERGMAN
22.02.2012 10:19:55
Jak na učení

ScioCAMP Jak na učení je ideální příležitostí pro děti, jak si osvojit nové techniky učení, naučit se zorganizovat si při učení čas a zapamatovat si velké množství informací.

ScioCAMP Jak na komunikaci pomáhá dětem osvojit si umění prezentace, zvládání konfliktů, umění asertivity a další komunikační dovednosti, které jsou v dnešní době obzvláště potřebné.

Připravte se na přijímací zkoušky
RNDr. Zdeněk BERGMAN
07.02.2012 13:38:47
Připravte se na přijímací zkoušky

Všem zájemcům o studium na Gymnáziu Teplice doporučujeme, aby prostudovali podmínky pro přijetí zde - a také aby si vyzkoušeli přijímací testy společnosti Scio. Termín pro doručení přihlášky na GT je 15. března 2012.

Zimní srovnávací zkoušky
RNDr. Zdeněk BERGMAN
20.01.2012 10:28:49
Zimní srovnávací zkoušky

V sobotu 21. ledna 2012 proběhnou na GT zimní srovnávací zkoušky společnosti Scio. Jsou určené pro žáky 9. tříd ZŠ. Gymnázium Teplice uznává výsledky těchto zkoušek jako rovnocenné přijímacím testům. Pokud absolvent těchto zkoušek předloží certifikát, bude mu v přijímacím řízení započítán lepší výsledek z obou zkoušek, tj. u Scia a u přijímacích zkoušek.

Počty přihlášených
08.04.2011 16:43:49
Počty přihlášených

Dne 5. dubna 2011 jsme rozeslali pozvánky k přijímacím zkouškám, které proběhnou 26. a 27. dubna. Do prim (uchazeči z 5. tříd ZŠ) se hlásí 75 žáků - přijato jich bude 58. Z 9. tříd (tedy do kvint) se přihlásilo celkem 130 uchazečů. Předpokládáme, že do čtyř tříd vezmeme 108 až 112 žáků.