Gymnázium Teplice
Hlavní menu
Přihlašování ke studiu

Přijímací zkoušky do denního studia pro rok 2018/19

obor 79-41-K/81 Gymnázium (všeobecné) - osmileté studium

Přihlášky se podávají řediteli Gymnázia Teplice na předepsaném formuláři. Přihlášky musí být doručeny do 1. března 2018. 1. termín 1. kola je 13. dubna 2018 a 2. termín je  17. dubna 2018. Náhradní termín je 10. května 2018.

Předpokládáme přijetí 30 uchazečů.

Kritéria pro přijetí uchazečů o osmileté studium jsou zde.

Přihlášku ke studiu si stáhněte zde. Přihláška je již částečně vyplněná. Doporučujeme stáhnout, vyplnit a pak vytisknout a podepsat. Tiskněte oboustranně.

______________________________________________________________________

obor 79-41-K/41 Gymnázium (všeobecné) - čtyřleté studium (denní forma)

Přihlášky se podávají řediteli Gymnázia Teplice na předepsaném formuláři. Přihlášky musí být doručeny do 1. března 2018. 1. termín 1. kola je 12. dubna 2018 a 2. termín je  16. dubna 2018. Náhradní termín je 10. května 2018.

Předpokládáme přijetí 150 uchazečů.

Kritéria pro přijetí uchazečů o čtyřleté studium jsou zde.

Přihlášku ke studiu si stáhněte zdePřihláška je již částečně vyplněná. Doporučujeme stáhnout, vyplnit a pak vytisknout a podepsat. Tiskněte oboustranně.

Výše uvedené paltí i pro distanční formu studia s tím, že nejvyšší předpokládaný počet přijatých uchazečů je 20.


Další údaje a formuláře přihlášek najdete zde.

_________________________________________________________________________________

Oznámení o případném druhém kole přijímacího řízení bude zveřejněno na těchto stránkách.

Cvičné přijímací zkoušky pro žáky z 9. tříd
RNDr. Zdeněk BERGMAN
20.01.2018 15:39:07
Cvičné přijímací zkoušky pro žáky z 9. tříd

Dne 1. února 2018  organizuje Gymnázium  Teplice cvičné přijímací zkoušky pro žáky z 9. tříd. Zájemci o cvičný test z M a Čj se mohou hlásit zde. Přijímačky nanečisto proběhnou od 14:00 do 16:30 v prostorách gymnázia a bude se jednat o testy připravené společností CZVV (tzv. CERMAT). Žáci tak mají možnost si přijímací zkoušky vyzkoušet přímo v reálném prostředí gymnázia. S sebou si přinesou jen psací  a rýsovací potřeby. M. Řeháková

Přijímačky nanečisto
RNDr. Zdeněk BERGMAN
10.11.2017 20:18:43
Přijímačky nanečisto

Společnost Scio nabízí žákům 5. a 9. tříd ZŠ možnost vykoušet si přijímací testy na střední školy. Seznámí se s testy, organizací i prostředím a při samotných zkouškách budou bez stresu. První termín je 2. prosince 2017. Zkoušky proběhnou na Gymnáziu Teplice. Více zde.

Distanční studium
RNDr. Zdeněk BERGMAN
06.06.2017 17:58:43
Distanční studium

Ředitel Gymnázia Teplice vyhlašuje druhé kolo přijímacího řízení ke studiu oboru 79-41-K/41 do distanční formy studia. Přihlášky je možné odevzdat do 29. června 2017. Předpokládaný maximální počet přijímaných je 20. Další podrobnosti jsou zde. Více informací u RNDr. Věry Ševčíkové.

Počet přihlášek ke studiu
RNDr. Zdeněk BERGMAN
28.02.2017 16:49:09
Počet přihlášek ke studiu

Do dnešního dne 28. února 2017 jsme zaregistrovali přihlášky ke studiu od 167 uchazečů o čtyřleté studium a 92 o studium osmileté. V případě čtyřletého studia si GT napsalo jako první volbu 125 uchazečů. Dalších 42 nás má na druhém místě. V případě čtyřletého studia je to o 7 méně než loni.

Přihlášky ke studiu na GT
RNDr. Zdeněk BERGMAN
24.02.2017 19:17:37
Přihlášky ke studiu na GT

Chcete-li studovat na Gymnáziu Teplice, je nejvyšší čas chystat si přihlášku. Doručená totiž musí být do 1. března 2017. Formulář obdržíte ve své škole (obvykle od výchovného poradce) nebo si ho stáhněte (a to je lepší varianta, protože je snadněji vyplnitelný) z našeho webu. Více zde.

Cvičné přijímací zkoušky – zveřejnění výsledků
RNDr. Zdeněk BERGMAN
08.02.2017 18:35:00
Cvičné přijímací zkoušky – zveřejnění výsledků

Dne 2. února 2017 se žáci z devátých tříd ZŠ zúčastnili cvičných přijímaček. Zveřejňujeme jejich zadání, klíč správných řešení a vzorově vyplněné záznamové archy (vše v pdf). Nyní si žáci mohou spočítat, jak v testech z M a Čj uspěli. Vše naleznete na webu CZVV zde.

Proběhly cvičné přijímačky
RNDr. Zdeněk BERGMAN
06.02.2017 08:12:06
Proběhly cvičné přijímačky

Dne 2. února 2017 se pro uchazeče o studium konaly cvičné přijímací zkoušky. Celkem se dostavilo 83 žáků z různých základních škol. Převažovali žáci ze ZŠ Metelkovo nám. a ZŠ Buzulucká, ale dorazili i žáci např. z Litvínova. 

Cvičné přijímací zkoušky pro žáky z 9. tříd
RNDr. Zdeněk BERGMAN
26.01.2017 22:23:48
Cvičné přijímací zkoušky pro žáky z 9. tříd

Termín: 2. února od 14:00. Žáci, kteří se přihlásili k cvičným přijímacím zkouškám prostřednictvím webových stránek GT, se dostaví 2. února 2017 v 14:00 do hlavní budovy gymnázia. Ve vestibulu bude vyvěšeno rozdělení žáků do tříd a harmonogram testování bude následující:

Cvičné přijímací zkoušky
RNDr. Zdeněk BERGMAN
16.01.2017 11:25:24
Cvičné přijímací zkoušky

Ve čtvrtek 2. února 2016 od 14 hodin proběhnou na Gymnáziu Teplice cvičné přijímací zkoušky pro uchazeče z 9. tříd. Testy dodá Centrum pro zjišťování výsledků vzdělávání (CZVV), které je ministerstvem školství pověřeno jejich přípravou. Zájemci si testy (M a Čj) vyplní a odnésou domů s tím, že výsledky budou zveřejněny 9. února. Pak si budou moci zkontrolovat správnost svých odpovědí. Přihásit se lze zde.

Uchazečům o osmileté studium
RNDr. Zdeněk BERGMAN
05.04.2016 15:58:06
Uchazečům o osmileté studium

Pozvánky k přijímacím zkouškám byly odeslány v posledním týdnu března 2016. Přijímací testy bude 69 uchazečů psát 18. dubna od 8:30. Rozpisy do jednotlivých učeben budou ráno k dispozici (na žlutých papírech) ve vestibulu školy.

Uchazečům o čtyřleté studium
RNDr. Zdeněk BERGMAN
05.04.2016 15:45:28
Uchazečům o čtyřleté studium

V pátek 1. dubna 2016 jsme rozeslali pozvánky 58 uchazečům, kteří budou muset 18. dubna skládat přijímací zkoušky. (Začátek je v 8:00, rozpisy budou viset ve vstupním vestibulu.) Dnes 5. dubna jsme odeslali informační dopisy 116 uchazečům, kteří splnili podmínky pro přijetí bez zkoušek.

Počet uchazečů o studium
RNDr. Zdeněk BERGMAN
16.03.2016 18:40:20
Počet uchazečů o studium

Do 15. března 2016 jsme dostali přihlášky ke studiu od 174 uchazečů o čtyřleté studium a 68 o studium osmileté. V případě čtyřletého studia si GT napsalo jako první volbu 130 uchazečů. Dalších 44 nás má na druhém místě.

Přijímací řízení 2016
RNDr. Zdeněk BERGMAN
15.02.2016 19:34:02
Přijímací řízení 2016

V roce 2016 to bude s přijímacím řízením trochu jinak, než bylo obvyklé. Pro uchazeče z 9. tříd půjde jen o malou změnu, zato páťáci budou mít podmínky dost odlišné.

Testy pro páťáky
RNDr. Zdeněk BERGMAN
06.02.2016 10:18:05
Testy pro páťáky

8. února 2016 budou na webu Centra pro zjišťování výsledků vzdělávání (CZVV) zveřejněny ukázky testů k přijímacímu řízení na střední školy. Gymnázium Teplice využije služeb CZVV při přijímaání uchazčů o osmileté studium. Tak těmto uchazečům doporučujeme podívat se tam.

Jaké budou přijímací testy na GT
RNDr. Zdeněk BERGMAN
02.02.2016 12:56:20
Jaké budou přijímací testy na GT

18. a 19. dubna 2016 se budou konat přijímací zkoušky na Gymnázium Teplice. Uchazeči o osmileté studium budou psát dva testy (M a Čj) připravené pražským Centrem pro zjišťování výsledků vzdělávání. Uchazeči o čtyřleté studium (pokud jim nebude psani testu prominuto) budou vyplňovat testy tři. Ty tradičně připraví společnost Scio a budou z M, Čj a OSP (obecných studijních předpokladů). Více v rubrice Uchazečům o studium.

Opravte si kalendář
RNDr. Zdeněk BERGMAN
15.10.2015 08:20:24
Opravte si kalendář

S ohledem na novou vyhlášku MŠMT a změny v přijímacím řízení dochází ke změně v termínu konání přijímacích zkoušek na Gymnázium Teplice. Budou o týden dříve, než je uvedeno ve školním kalendáři - tedy již 18. a 19. dubna 2016. Tuto změnu avizujeme již nyní v říjnu - i kvůli plánování případných exkurzí.

Počty přihlášek ke studiu
RNDr. Zdeněk BERGMAN
17.03.2015 21:44:18
Počty přihlášek ke studiu

K 16. březnu 2015 nám přišlo 85 přihlášek k osmiletému studiu, přičemž můžeme přijmout jen 30 uchazečů. Ke čtyřletému studiu jsme obdrželi 170 přihlášek. Celkem 137 uchazečů splňuje podmínky pro přijetí bez zkoušek. Přijmout můžeme až 150 žáků z 9. tříd ZŠ.

Přihlášky ke studiu na GT
RNDr. Zdeněk BERGMAN
26.02.2015 13:59:41
Přihlášky ke studiu na GT

Do 26. února 2015 nám přišlo 71 přihlášek ke čtyřletému a 40 k osmiletému studiu. Času je ještě dost - přihlášku je třeba poslat do 15. března. Nejvhodnější je použít tento připravený formulář. Koncem března pošleme všem přihlášeným dopis, ve kterém je buď pozveme k testům 22. či 23. dubna, nebo jim oznámíme, že testy vůbec nemusejí skládat.

Uchazečům o studium
RNDr. Zdeněk BERGMAN
15.01.2015 16:11:13
Uchazečům o studium

Chcete-li studovat na Gymnáziu Teplice, doporučujeme vám přečíst si informace pro uchazeče: proč u nás studovat, jaká jsou kritéria pro přijetí a jak se přihásit. Přihlášku si můžete stáhnout zde. Připomínáme, že uchazečům z 9. tříd promíjíme přijímací testy v případě, že měli vyznamenání na konci 8. třídy i v pololetí 9. třídy. Stejně tak bez okolků přijmeme ty, kteří se umístili na stupních vítězů v okresních kolech vědomostních olympiád. Ostatní musí napsat tři testy, a to 22. nebo 23. dubna 2015.

Přijímací řízení na GT
RNDr. Zdeněk BERGMAN
04.11.2014 11:01:16
Přijímací řízení na GT

Gymnázium Teplice se do projektu jednotných přijímacích zkoušek MŠMT nezapojí. Naše přijímací řízení bude tradičně vycházet z výsledků na ZŠ a testů připravených společností Scio. Domníváme se, ža tak lépe z uchazečů vybereme vhodné studijní typy. Přitom uchazečům s vyznamenáním na konci 8. a v pololetí 9. třídy (a také nejlepším soutěžícím ve vědomostních olympiádách) testy odpustíme. Podrobnosti o přijímacím řízení najdete na webu GT - menu Uchazečům o studium.