Gymnázium Teplice
Hlavní menu
Uchazečům o studium
3. den přijímacích zkoušek
RNDr. Zdeněk BERGMAN
19.04.2017 08:43:07
3. den přijímacích zkoušek

19. dubna 2017 je druhý termín prvního kola pro uchazeče z devátých tříd. Týká se 44 žáků. Výsledky testů z matematiky a českého jazyka se budou jednotlivým školám oznamovat z Centra pro zjišťování výsledků vzdělávání 28. dubna. My k bodům za testy přidáme body za ZŠ, sestavíme žebříček a rozhodneme o přijetí. Pak výsledky zveřejníme.

2. den přijímacích zkoušek
RNDr. Zdeněk BERGMAN
17.04.2017 09:11:44
2. den přijímacích zkoušek

18. dubna 2017 pokračují přijímací zkoušky. Na tento termín je pozváno 89 uchazečů o osmileté studium. Podrobný časový rozpis je zde. Ještě však upozorňujeme, že v době přestávky mezi oběma testy bude uchazečům k dispozici studovna ve 3. patře. Opustit prostor školy mohou jen v doprovodu rodičů.

1. den přijímacích zkoušek
RNDr. Zdeněk BERGMAN
11.04.2017 12:06:26
1. den přijímacích zkoušek

12. dubna 2017 začínají přijímací zkoušky. Na tento termín je pozváno 125 uchazečů o čtyřleté studium. Podrobný časový rozpis je zde. Ještě však upozorňujeme, že v době přestávky mezi oběma testy musí uchazeči opustit prostor školy.

Počet přihlášek ke studiu
RNDr. Zdeněk BERGMAN
28.02.2017 16:49:09
Počet přihlášek ke studiu

Do dnešního dne 28. února 2017 jsme zaregistrovali přihlášky ke studiu od 167 uchazečů o čtyřleté studium a 92 o studium osmileté. V případě čtyřletého studia si GT napsalo jako první volbu 125 uchazečů. Dalších 42 nás má na druhém místě. V případě čtyřletého studia je to o 7 méně než loni.

Přihlášky ke studiu na GT
RNDr. Zdeněk BERGMAN
24.02.2017 19:17:37
Přihlášky ke studiu na GT

Chcete-li studovat na Gymnáziu Teplice, je nejvyšší čas chystat si přihlášku. Doručená totiž musí být do 1. března 2017. Formulář obdržíte ve své škole (obvykle od výchovného poradce) nebo si ho stáhněte (a to je lepší varianta, protože je snadněji vyplnitelný) z našeho webu. Více zde.

Cvičné přijímací zkoušky – zveřejnění výsledků
RNDr. Zdeněk BERGMAN
08.02.2017 18:35:00
Cvičné přijímací zkoušky – zveřejnění výsledků

Dne 2. února 2017 se žáci z devátých tříd ZŠ zúčastnili cvičných přijímaček. Zveřejňujeme jejich zadání, klíč správných řešení a vzorově vyplněné záznamové archy (vše v pdf). Nyní si žáci mohou spočítat, jak v testech z M a Čj uspěli. Vše naleznete na webu CZVV zde.

Proběhly cvičné přijímačky
RNDr. Zdeněk BERGMAN
06.02.2017 08:12:06
Proběhly cvičné přijímačky

Dne 2. února 2017 se pro uchazeče o studium konaly cvičné přijímací zkoušky. Celkem se dostavilo 83 žáků z různých základních škol. Převažovali žáci ze ZŠ Metelkovo nám. a ZŠ Buzulucká, ale dorazili i žáci např. z Litvínova. 

Časový rozpis přijímacích testů
RNDr. Zdeněk BERGMAN
02.02.2017 22:51:24
Časový rozpis přijímacích testů

Uchazeči se dostaví v příslušném termínu na adresu Gymnázium Teplice, Budova A, Čs. dobrovolců 530/11, Teplice. Vhodné je přijít v čase 8:00 až 8:15. Ve vestibulu školy budou orientační panely s rozpisy uchazčů do jednotlivých učeben. Všichni musí být v příslušných učebnách do 8:30.

Cvičné přijímací zkoušky pro žáky z 9. tříd
RNDr. Zdeněk BERGMAN
26.01.2017 22:23:48
Cvičné přijímací zkoušky pro žáky z 9. tříd

Termín: 2. února od 14:00. Žáci, kteří se přihlásili k cvičným přijímacím zkouškám prostřednictvím webových stránek GT, se dostaví 2. února 2017 v 14:00 do hlavní budovy gymnázia. Ve vestibulu bude vyvěšeno rozdělení žáků do tříd a harmonogram testování bude následující:

Cvičné přijímací zkoušky
RNDr. Zdeněk BERGMAN
16.01.2017 11:25:24
Cvičné přijímací zkoušky

Ve čtvrtek 2. února 2016 od 14 hodin proběhnou na Gymnáziu Teplice cvičné přijímací zkoušky pro uchazeče z 9. tříd. Testy dodá Centrum pro zjišťování výsledků vzdělávání (CZVV), které je ministerstvem školství pověřeno jejich přípravou. Zájemci si testy (M a Čj) vyplní a odnésou domů s tím, že výsledky budou zveřejněny 9. února. Pak si budou moci zkontrolovat správnost svých odpovědí. Přihásit se lze zde.

GT
RNDr. Zdeněk BERGMAN
05.01.2017 08:36:30
GT

Odkaz na prezentaci v katalogu škol SeznamŠkol.eu

Den otevřených dveří
RNDr. Zdeněk BERGMAN
02.12.2016 12:41:01
Den otevřených dveří

V sobotu 3. prosince 2016 od 9 do 12 hodin mohou návštěvníci projít celý areál školy, dozvědět se o podmínkách přijetí i studia, prohlédnout si učebny a laboratoře, zapojit se do soutěží, zhlédnout chemické a fyzikální experimenty či si prohlédnout zvířata ve školním Bioparku.

Přijďte, ať už u nás chcete studovat, zavzpomínat na časy, kdy jste tu studovali, nebo si jen prohlédnout krokodýly či klokany. Podrobný program je zde.

O přijímacích zkouškách na GT
RNDr. Zdeněk BERGMAN
08.10.2016 14:52:21
O přijímacích zkouškách na GT

Protože Parlament ČR rozhodl o změně školského zákona, budou přijímací zkoušky na jaře 2017 probíhat jinak, než bylo na GT tradicí. Všichni uchazeči o studiu (osmileté i čtyřleté) budou skládat přijímací zkoušky z českého jazyka a matematiky. Testy budou jednotné v celém Česku pro všechny obory studia končící maturitou.

Kritéria pro přijetí ke studiu - osmileté studium
04.10.2016 10:32:00
Kritéria pro přijetí ke studiu - osmileté studium

Přijímací řízení - kritéria pro přijetí k osmiletému studiu (obor 79-41-K/81)

Tato kritéria jsou stanovena a zveřejněna dle zákona č. 561/2004 Sb. o předškolním, základním, středním, vyšším odborném a jiném vzdělávání ve znění pozdějších předpisů a dále dle Vyhlášky č. 353/2016 Sb. o přijímacím řízení ke střednímu vzdělávání a dle Vyhlášky č. 27/2016 Sb. o vzdělávání žáků se speciálními vzdělávacími potřebami a žáků nadaných.

Kritéria pro přijetí ke studiu - čtyřleté studium
04.10.2016 10:30:27
Kritéria pro přijetí ke studiu - čtyřleté studium

Přijímací řízení - kritéria pro přijetí k čtyřletému studiu (obor 79-41-K/41)

Tato kritéria jsou stanovena a zveřejněna dle zákona č. 561/2004 Sb. o předškolním, základním, středním, vyšším odborném a jiném vzdělávání ve znění pozdějších předpisů a dále dle Vyhlášky č. 353/2016 Sb. o přijímacím řízení ke střednímu vzdělávání a dle Vyhlášky č. 27/2016 Sb. o vzdělávání žáků se speciálními vzdělávacími potřebami a žáků nadaných.

Informace pro rodiče nováčků
RNDr. Zdeněk BERGMAN
04.07.2016 10:34:23
Informace pro rodiče nováčků

Na začátku září 2016 budeme pro nováčky na Gymnáziu Teplice organizovat krátký adaptační kurz, jehož smyslem je rychlé a příjemné sžití s novým prostředím. Podrobné informace najdete v přiložených dopisech rodičům - podle jednotlivých tříd: 1.A, 5.C a D, 5.E a F.

Rozřazení nováčků do tříd
RNDr. Zdeněk BERGMAN
06.06.2016 16:37:17
Rozřazení nováčků do tříd

Ve školním roce 2016/17 budeme mít jednu primu s 30 žáky. Všichni primáni se budou učit německy a anglicky. Dále budeme mít čtyři nové kvinty ve čtyřletém studiu s 32 žáky. Angličtina je povinná pro všechny, druhý cizí jazyk žáků uvádí příloha v Excelu. Celkem v nových kvintách bude 128 žáků. Rozděleni do tříd byli především podle volby cizích jazyků a pohlaví, abychom mohli vytvořit vhodné skupiny na tělesnou výchovu. Posledním kritériem byl prospěch (pořadí u přijímacího řízení), přičemž šlo o to, aby třídy byly výkonnostně vyrovnané. Přehled tříd a jejich žáků je zde.

Cizí jazyky pro budoucí kvintány
RNDr. Zdeněk BERGMAN
17.05.2016 10:41:21
Cizí jazyky pro budoucí kvintány

Žáci, kteří v září 2016 nastoupí do čtyřletého studia, budou mít cizí jazyky podle své volby. Vedle povinné angličtiny tak bude mít 85 žáků němčinu, 23 francouzštinu, 19 španělštinu a 15 ruštinu. Nemohli jsme vyhovět pouze jednomu zájemci o italštinu.

Volba jazyků pro budoucí primány
RNDr. Zdeněk BERGMAN
17.05.2016 10:35:21
Volba jazyků pro budoucí primány

Pro školní rok 2016/17 jsme přijali 30 primánů. Všichni se budou učit anglicky. Jako druhý cizí jazyk si jich 24 zvolilo němčinu, tři francouzštinu, dva španělštinu a jeden ruštinu. Jazykové skupiny pro tak málo žáků samozřejmě otevřít nemůžeme. Znamená to, že všichni noví primáni budou mít jako druhý cizí jazyk němčinu. Pokud by tento závěr někdo odmítl přijmout, prosím, ať nám to oznámí a vyzvedne si zpět zápisový lístek. Mohli bychom pak uspokojit jiného zájemce o studium.

Počty přijatých uchazečů
RNDr. Zdeněk BERGMAN
12.05.2016 14:45:53
Počty přijatých uchazečů

Ke dni 12. květen 2016 je situace takováto: K osmiletému studiu odevzdalo zápisové lístky 30 uchazečů. Prima je tedy plná a vedle angličtiny se v ní bude vyučovat ještě němčina. Ke čtyřletému studiu je přijato 127 žáků. 19 z nich si jako druhý jazyk zvolilo španělštinu, 15 ruštinu, 23 francouzštinu (14 pokročilých + 9 začátečníků). Rozdělení žáků do tříd zveřejníme později (asi v červnu). Krajský úřad ještě řeší nějaká odvolání proti nepřijetí.