Gymnázium Teplice
Hlavní menu
Druhopisy vysvědčení

Poplatek za vystavení činí 100 Kč + případné poštovné (+100 Kč za vyhotovení do druhého pracovního dne)


Žádám o vystavení druhopisu vysvědčení, které obsahovalo tyto údaje:

Jméno:Příjmení:
Rok vydání:
Třídní učitel:Označení třídy:
Maturitní vysvědčení: (zaškrtněte, jde-li o maturitní vysvědčení)


Žádám o zaslání druhopisu na adresu: (nevyplňovat, pokud si druhopis vyzvednete osobně)

Jméno,
příjmení:
Město:
Ulice, č.p.:PSČ:


Datum:Jméno žadatele:
Email/telefon: