Gymnázium Teplice
Hlavní menu
Úvod
Beuronská kaple předána do užívání
RNDr. Zdeněk BERGMAN
08.03.2018 21:24:55
Beuronská kaple předána do užívání

Dne 8. března 2018 proběhla v Beuronské kapli Gymnázia Teplice velká slavnost. Po téměř čtvrtstoletí od okamžiku, kdy škola budovu s kaplí získala, byla všechna práce na rekonstrukci a restauraci kaple zdárně ukončena. Progam slavnosti byl následující:

15:00 Matouš Pavlis, Jan Zástěra a Collegium hortense – hudební vložka č. 1 Tomas Luis de Victoria: Iesu dulcis

15:05 Zdeněk Bergman – ředitel Gymnázia Teplice – o areálu školy, kapli a projektu Mundani

15:10 Matouš Pavlis, Jan Zástěra a Collegium hortense – hudební vložka č. 2 Giovanni Pierlugi da Palestrina: Kyrie eleison 

15:15 Tom Umbreit – zástupce Umwelzentrum Dresden – o německém podílu na projektu – příprava výstavy

15:20 Matouš Pavlis, Jan Zástěra a Collegium hortense – hudební vložka č. 3 gregoriánský chorál Protector noster 

15:25 Jakub Mráček – představitel studentské iniciativy – o historii snažení o obnovu kaple

15:30 Matouš Pavlis, Jan Zástěra a Collegium hortense – hudební vložka č. 4 Matouš Pavlis: Ora et labora 

15:35 Pavel Novák, akademický malíř – restaurátor – o průběhu a výsledcích restaurátorských prací

15:40 Matouš Pavlis, Jan Zástěra a Collegium hortense – hudební vložka č. 5 William Byrd: Ave verum corpus 

15:45 Jakub Bachtík – autor monografie o kapli – nabídka komentované prohlídky

15:50 Přípitek a prohlídka s pohoštěním

Přítomna byla celá řada milých a vzácných hostů - kromě těch uvedených v programu jsou to:

Pět sester boromejek, které přivedla sestra Amidea Rybecká

Deset vyslanců projektového partnera - promluvil Tom Umbreit

Petr Šmíd - náměstek hejtmana Ústeckého kraje

Dagmar Waicová - vedoucí odboru školství Ústeckého kraje

Hynek Hanza - náměstek primátora města Teplice

Marek Fujdiak - tajemník Magistrátu města Teplice

Jan Hanzlík - architekt - projektant úprav v kapli a jejím zázemí (spolu s Janem Kolmanem)

Přemysl Hájek - stavbyvedoucí firmy NAO

Petr Herbst - stavební dozor

Radek Spála - ředitel Regionálního muzea Teplice

Jiří Nekuda - ředitel SPŠ, OA a HŠ Teplice

Jiří Růžička - ředitel Arkadie Teplice

Jan Novák, ředitel Gymnázia Litvínov

Tomáš Oršulák - ředitel Gymnázia Kadaň

Hieronymus Clary - kníže (spolu se svým bratrem)

Erhard Špaček - předseda mnichovského spolku Přátelé Teplic

Milan Míšek - architekt

Petr Sedláček - architekt

Helena Čižinská - historička

Tomáš Minařík - podnikatel

 

Dále byli přítomni učitelé Gymnázia Teplice a řada dalších hostů a novinářů. Na podpisové listině máme více než 130 jmen.

Kaple je nyní připravena pro využití. Budeme v ní pořádat koncerty, výstavy a také svatby.