Gymnázium Teplice
Hlavní menu
Úvod
Dějiny - osud - budoucnost Němců v Čechách
RNDr. Zdeněk BERGMAN
03.03.2018 13:27:26
Dějiny - osud - budoucnost Němců v Čechách

Na Gymnáziu Teplice proběhne ve středu 7. března 2018 česko-německý dialog o historii a budoucnosti soužití našich dvou národů v českých zemích. Snad každý ze školy či dokonce z osobní či rodinné zkušenosti ví, že nebylo ani zdaleka vždy idylické. Na setkání v aule gymnázia budou předneseny přednášky a hlavně se bude diskutovat. Přijít může každý, kdo má zájem. Začátek je v 15 hodin, vstup je zdarma.

Hlavním pořadatelem je mnichovský spolek Přátelé Teplic-Šanova. Přednášet a diskutovat budou tito hosté:

Doc. PhDr. Kristina Kaiserova, CSc. – FF UJEP 
Mgr. Petr Karlíček, Ph.D. – Archiv města Ústí nad Labem 
Mgr. Tomáš Valtr – SOkA Děčín 
Tomáš Kafka – diplomat a spisovatel 
Dr. Raimund Paleczek – SN nadace Mnichov 
Michael Frank – žurnalista Mnichov
Erhard Špaček – předseda spolku Přátelé Teplic-Šanova Mnichov 
Mgr. Martin Dzingel – prezident Shromáždění německých spolků v České republice, z. s.
Dr. Jaroslav Šonka – politolog a publicista

Akce koná s podporou Česko-německého fondu budoucnosti.