Gymnázium Teplice
Hlavní menu
Úvod
Argumentační fauly
RNDr. Zdeněk BERGMAN
09.02.2018 21:00:41
Argumentační fauly

V úterý 9. února 2018 se dvě naše septimy (7.C a 7.E) zúčastnily přednášky o argumentaci. Bc. Marcela Girschiková, studentka posledního ročníku PF UJEP, jim na konkrétních příkladech zejm. z českého politického diskursu vysvětlila, co jsou to argumentační fauly a demagogické argumenty. 

Příště se naopak zaměří na procvičování správné argumentace a na vytváření závěrů podpořených vhodně formulovanými argumenty. Septimáni se tedy učí nejenom argumentovat, ale také rozpoznat nepřesná a manipulativní tvrzení vydávající se za nevyvratitelné argumenty.

V. Trpka