Gymnázium Teplice
Hlavní menu
Úvod
Space Academy 2018
RNDr. Zdeněk BERGMAN
10.02.2018 18:07:03
Space Academy 2018

Česká kosmická kancelář, organizátor vzdělávacího programu SPACE ACADEMY 2018 nabízí několika mladým zájemcům účast v již třetím ročníku Kosmické akademie. 

Nabídka je určena českým studentům, dívkám i chlapcům, ve věku 13 až 16 roků (ve výjimečných případech až 19 roků), kteří se dlouhodobě zajímají o moderní vědu a techniku, se zaměřením na kosmonautiku, astronomii, fyziku, medicínu, biologii a další přírodovědní obory, s kosmonautikou spojené.
SPACE ACADEMY je celoročním víkendovým kurzem, organizovaným s podporou dotace pro nadanou mládež od Ministerstva školství, mládeže a tělovýchovy ČR. Kurz je zaměřen na podporu a zintenzivnění zájmu o kosmonautiku a kosmickou vědu a techniku u vybrané skupiny studentů z celé České republiky. Formou přednášek a besed s odborníky, exkurzí a vzájemnými kontakty přinese účastníkům možnost získat informace a znalosti, které jsou v tomto nepříliš rozšířeném oboru jinak těžko dohledatelné. Součástí programu jsou i besedy a setkání s dřívějšími i současnými profesionály v kosmických vědách, kteří účastníkům přinesou náhled do historie, současnosti a budoucnosti kosmonautiky, astronomie a ostatních věd v České republice a přilehlém vesmíru…
Zájemci o zařazení do kurzu SPACE ACADEMY 2018 ve věku 13 až 16 roků pošlou do 10. února 2018 zprávu na e-mail halousek@czechspace.cz, kde ve stručnosti uvedou důvody, pro které se chtějí celoročního víkendového kurzu organizovaného Českou kosmickou kanceláří, zúčastnit.

Určeno pro kategorii: základní školy, střední školy
Další informace najdete na adrese:
http://www.halousek.eu/space-academy/