Gymnázium Teplice
Hlavní menu
Úvod
Bít či nebít predátora
RNDr. Zdeněk BERGMAN
11.01.2018 11:25:16
Bít či nebít predátora

Dnes 11. ledna 2017 proběhla v aule přednáška pro 60 studentů biologického semináře v septimě na téma Bít či nebít predátora. Přednášející RNDr. Michal Němec, Ph.D. z Univerzity J. E. Purkyně v Ústí nad Labem, Přírodovědecké fakulty vysvětlil studentům principy vědecké práce, publikace v odborných časopisech a metody vyhodnocení pokusů. 

Seznámil je s vlastním výzkumem predace na příkladu ťuhýka obecného a jeho obrany hnízd před krkavcovitými ptáky a dravci. Pozorování probíhá už deset let a přineslo několik překvapivých závěrů.

Monika Krausová

RNDr. Michal Němec

RNDr. Michal Němec