Gymnázium Teplice
Hlavní menu
Úvod
Co nás čeká v roce 2018
RNDr. Zdeněk BERGMAN
01.01.2018 17:04:08
Co nás čeká v roce 2018

Máme první den nového roku, lidé si dávají předsevzetí a slibují, co vykonají, že budou lepší než v tom roce minulém. Škola má také své výhledy a plány:

Brzy (v únoru) otevřeme slavnostně zrekonstruované a zrestaurované prostory Beuronské kaple a jejího zázemí v budově B. Díky projektu Mundani jsme zde mohli investovat více než šest miliónů korun.

100 let republiky si budeme přípomínat po celý rok mnoha akcemi. Připravíme odborné přednášky, kulturní představení i výstavy, které budou významná letošní výročí uvádět do souvislostí s naší současností i životem školy.

Chystáme opravu fasády budovy C na straně do ulic Čs. dobrovolců a Alejní a dokončení opravy fasády budovy B. Plánujeme i úpravu dvora B.

Z velkého projektu Ústeckého kraje na podporu přírodovědného vzdělávání výrazně zmodernizujeme naše laboratoře biologie, fyziky a chemie. Věříme, že vyjde i plán na zajištění bezbariérového přístupu do celého areálu školy.

Díky projektu Rozvoj metod budeme usilovat o to, aby naše pedagogická práce byla účinnější a přinášela žákům co nejvíc schopností a znalostí potřebných pro jejich další rozvoj.

A nakonec to nejdůležitější - ačkoli vám to asi bude znít banálně: Budeme stejně jako dosud dbát o to, aby z našich žáků vyrůstali nejen vzdělaní, ale i slušní lidé. Je to vysoký, ale zvládnutelný cíl, protože máme skvělý pedagogický sbor plný výborných a nadšených učitelů.

Tak s chutí do toho!

Zdeněk Bergman