Gymnázium Teplice
Hlavní menu
Úvod
Vyhlášení voleb do školské rady
RNDr. Zdeněk BERGMAN
22.11.2017 20:03:14
Vyhlášení voleb do školské rady

V souladu se Zřizovací listinou školské rady Gymnázia TepliceVolebním řádem školské rady vyhlašuji volby do školské rady Gymnázia Teplice. Vzhledem k poklesu počtu žáků bude mít nová rada jen šest namísto dosavadních devíti členů.

Připomínám, že dva členy volí ze svého středu zletilí žáci a zákonní zástupci nezletilých žáků, další dva volí ze svých řad pedagogové školy a poslední dva jmenuje zřizovatel.

V prvním kole se navrhují kandidáti, vlastní volba probíhá v kole druhém.

Podrobné podmínky pro konání voleb jsou zde.