Gymnázium Teplice
Hlavní menu
Úvod
Test čtenářské gramotnosti
RNDr. Zdeněk BERGMAN
08.11.2017 09:32:40
Test čtenářské  gramotnosti

14. listopadu 2017 začne testování žáků sext. Česká školní inspekce rozhodla o zjišťování výsledků žáků 2. ročníku středních škol. Naši studenti budou elektronicky skládat test ze čtenářské  gramotnosti.

Žáky 6. ročníku žádám, aby k testování přistupovali odpovědně. Test sice nebude klasifikován, nicméně výsledky žáků škola obdrží. Také porovnání s ostatními školami.

Na skládání testu jsou vymezeny dvě vyučovací hodiny. Dovolenými pomůckami jsou pouze tužka a papír na poznámky.

Věřím, že si naši studenti povedou dobře. Je ovšem zapotřebí, aby se dobře soustředili a test vyplnili zodpovědně.

Věra Ševčíková

Popis testu:

Čtenářská gramotnost

Test je konstruovaný jako test s větvením, aby celková skladba úloh alespoň základním způsobem reagovala na schopnosti jednotlivých žáků. První část testu společná všem žákům obsahuje 16 úloh, nejpozději po uplynutí 24 minut od zahájení testu se na základě vyhodnocení úspěšnosti žáka zobrazí zbylá část úloh testu (32 nebo 24 úloh). Po vyhodnocení úspěšnosti žáka v prvních 16 úlohách již nebude možné se k těmto úlohám vracet – je proto vhodné, aby si žáci odpovědi v nich dobře zkontrolovali ještě před přechodem do další části testu. Test pro žáky se SVP obsahuje pouze 32 úloh bez větvení (po celou dobu lze pracovat se všemi úlohami).

Test je zaměřen výhradně na dovednosti spojené s prací s textem – vyhledávání požadovaných informací, posuzování informací z hlediska vyplývání z textu nebo odporování textu, menší část úloh se dotýká rozpoznání vhodné či správné argumentace v textu a kombinace více informací z textu pro řešení zadání úlohy. Ke každému z textů je v testu přiřazeno 8 úloh – ten je pro celou osmici za sebou jdoucích úloh stejný a není třeba jej celý znovu číst u každé úlohy (je ale u každé úlohy zobrazen a je samozřejmě možné s ním libovolně pracovat). Až na výjimky žák vybírá odpověď z nabídnutých možností, výjimečně zapisuje odpověď celým číslem.

Na řešení testu je vyhrazeno nejvýše 75 minut, na odpovídání v žákovském dotazníku nejvýše 15 minut (v obou případech je možné ukončit test či dotazník i dříve, nejpozději po uplynutí uvedených dob se ale test či dotazník ukončí samovolně).