Gymnázium Teplice
Hlavní menu
Úvod
Podzimní maturity – termíny
RNDr. Zdeněk BERGMAN
06.06.2017 19:40:26
Podzimní maturity – termíny

K maturitě v září se mohou dostavit ti žáci, kteří podají řediteli školy přihlášku k podzimnímu zkušebnímu období a učiní tak nejpozději do 25. června 2017. Další podmínkou je samozřejmě úspěšné ukončení posledního ročníku střední školy.

Termín pro písemné zkoušky společné části MZ v podzimním období byl MŠMT vyhlášen od 4. do 8. září 2017 a zkoušky se budou konat na tzv. spádových školách, na které budou naši žáci přiděleni s ohledem na vzdálenost od GT. O termínu a místě konání písemných zkoušek společné části maturitní zkoušky budou přihlášení žáci informováni prostřednictvím pozvánky k písemným zkouškám, kterou obdrží v druhé polovině srpna od ředitele školy v elektronické podobě.

Termín pro písemné zkoušky profilové části je stanoven na 1. září 2017. Zkoušky budou probíhat takto:

  • Biologie: 8:00 hod. v uč. 20 (Vl)
  • Fyzika: 11:00 hod. v uč. 45 (Mo)
  • Anglický jazyk: 8:00 hod. v uč. 14 (Cg).

Ústní zkoušky profilové a společné části proběhnou dne 11. září 2017 dle rozpisu, který bude zveřejněn na webových stránkách školy v posledním srpnovém týdnu.

M. Řeháková