Gymnázium Teplice
Hlavní menu
Úvod
Ústní maturity - instrukce pro návštěvníky
RNDr. Zdeněk BERGMAN
16.05.2017 08:06:32
Ústní maturity - instrukce pro návštěvníky

Ve dnech 16. - 25. května 2017 proběhnou ústní maturitní zkoušky. Jejich podrobný rozpis je nahoře v sekci Výsledky/Maturity. Zkoušky jsou veřejné - může tedy přijít kdokoli. Je však třeba dodržovat jistá pravidla, jejichž smyslem je zajistit klid pro zkoušené a důstojnost zkoušky:

  • Příchod odchod je vhodné naplánovat dle rozpisu na začátek a konec zkoušení.
  • Návštěvník se musí posadit na vyhrazené místo. Nemůže tedy přecházet po místnosti.
  • Není-li už žádná volná židle, nemůže návštěvník v učebně zůstat.
  • Návštěvníci se musí chovat tiše. Nemluvit ani jiným způsobem nerušit.
  • Ve zkušebních místnostech je zakázáno jíst či pít.
  • Návštěvníci jsou povinni respektovat pokyny členů komise či dalších učitelů podílejících se na organizaci.
  • Příchozí musejí být vhodně společensky oblečeni. Např. zcela nevhodné jsou krátké kalhoty či sportovní oděv.
  • Žáci GT, kteří se chtějí podívat na své starší spolužáky, tak mohou učinit pouze v době, kdy mají volno. Je zcela nepřípustné, aby kvůli tomu zameškali výuku.