Gymnázium Teplice
Hlavní menu
Úvod
Odvolání proti rozhodnutí o nepřijetí
RNDr. Zdeněk BERGMAN
29.04.2017 17:28:14
Odvolání proti rozhodnutí o nepřijetí

Ti, kteří nebyli přijati ke studiu na GT, si mohou prohlédnout spis a následně (pro urychlení procesu odvolání) vyzvednout rozhodnutí v podatelně GT v úterý 2. května 2017 od 8:00 d0 18:00 a ješte ve středu od 8:00 do 10:00. Pak budou dopisy předány poště. Poučení o odvolání

je součástí každého rozhodnutí. Zde připomínáme, že je třeba ho podat k řediteli GT do 3 pracovních dnů od doručení rozhodnutí.

V odůvodnění odvolání by mělo být uvedeno, v čem je spatřována chybnost rozhodnutí - co bylo porušeno. Není -li v rozhodnutí nalezena chyba, není důvod ho měnit. Tedy např. to, že uchazeči dosud studium šlo velmi dobře, že se k nám moc těšil, že jeho největší kamarád byl přijat nebo že byl při zkoušce nervózní a nepředvedl své maximum, neříká nic o chybnosti rozhodnutí a nemůže to věst k jeho změně.

Pokud by snad někteří přijatí uchazeči oznámili, že nenastoupí, a bylo volné místo, sami oslovíme další v pořadí.