Gymnázium Teplice
Hlavní menu
Úvod
Pozvánky k písemným maturitním zkouškám společné části
RNDr. Zdeněk BERGMAN
16.03.2017 16:42:05
Pozvánky k písemným maturitním zkouškám společné části

Dnes 16. března 2017 jsme maturantům rozeslali (prostřednictvím školních mailů) pozvánky k písemkám společné části. Převzetí e-mailů potvrdí žáci svým podpisem u třídních učitelů.

První písemná práce čeká oktavány dne 11. dubna 2017 ve 12:00 hod. Bude se psát slohová práce z českého jazyka, povolenou pomůckou jsou Pravidla českého pravopisu, která žáci odevzdají svým vyučujícím Čj do konce března ke kontrole. Taktéž odevzdají i seznam četby v tištěné i elektronické podobě na předepsaném formuláři.

M. Řeháková

Kritéria hodnocení písemných prací jsou zde.